You are currently viewing Rynek rejestrów kredytowych w Polsce

Rynek rejestrów kredytowych w Polsce

2012 rok jest dziesiątym od stworzenia regulacji prawnej umożliwiającej funkcjonowanie biur informacji gospodarczej (big) oraz piętnastym od uruchomienia bankowego rejestru kredytowego (BIK). Celem raportu jest ocena stanu polskiego systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych, wskazanie jego mocnych stron i głównych słabości, zarysowanie perspektyw oraz kierunków zmian. Generalnie na tle rozwiązań światowych system polskich rejestrów kredytowych prezentuje się dobrze. Są jednak słabości wymagające pilnej reakcji regulatora.