Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce
Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce

O raporcie

Raport Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce zawiera syntetyczne wyniki projektu badawczego prowadzonego przez Biuro ZPF wśród firm udzielających pozabankowych pożyczek konsumenckich.

O szczególnym znaczeniu raportu decyduje brak podobnych opracowań na rynku, które pokazywałyby wielkość rynku bądź dawałyby podstawy do jej szacowania. W raporcie prezentowane są m.in. takie dane jak: wartość i liczba udzielonych pożyczek, wartość portfela pożyczek, liczba obsługiwanych klientów, liczba placówek, udział odmów udzielenia pożyczki w liczbie wniosków czy wyniki finansowe. Ponadto w opracowaniu prezentujemy rozbudowany profil klienta instytucji pożyczkowych oraz analizę jego lojalności. Poza danymi zbieranymi cyklicznie od instytucji pożyczkowych raport od 2021 roku wzbogacony jest danymi statystycznymi BIK.

Opracowanie publikowane jest dwa razy w roku.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: I połowa 2022 roku

Wszystkich zainteresowanych raportem prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl lub przez formularz kontaktowy.

Najnowsze wyniki badania

I połowa 2022

Wartość udzielonych pożyczek przez Członków ZPF w I połowie 2022 roku: 2,41 mld PLN
(dane 13 firm członkowskich)

Bieżący raport o sektorze instytucji pożyczkowych obejmuje syntetyczne dane przekazane przez 13 firm, Członków ZPF, udzielających pożyczek na cele konsumpcyjne. W I połowie 2022 roku pożyczkodawcy biorący udział w badaniu udzielili pożyczek na cele konsumpcyjne o łącznej wartości 2,41 mld PLN. Jest to o blisko 30% więcej niż w analogicznym okresie roku 2021.