Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce
Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce

O raporcie

Raport Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce zawiera syntetyczne wyniki projektu badawczego prowadzonego przez Biuro ZPF wśród firm udzielających pozabankowych pożyczek konsumenckich.

O szczególnym znaczeniu raportu decyduje brak podobnych opracowań na rynku, które pokazywałyby wielkość rynku bądź dawałyby podstawy do jej szacowania. W raporcie prezentowane są m.in. takie dane jak: wartość i liczba pożyczek udzielonych w danym okresie, wartość portfela pożyczek, liczba obsługiwanych klientów, liczba placówek, udział odmów udzielenia kredytu w liczbie aplikacji. Opracowanie publikowane jest dwa razy w roku.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: 2021 rok

Wszystkich zainteresowanych raportem prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl lub przez formularz kontaktowy.

Najnowsze wyniki badania

I połowa 2021

Wartość udzielonych pożyczek przez Członków ZPF w 2021 roku: 4,03 mld PLN
(dane 1 firm członkowskich)

Bieżący raport o sektorze instytucji pożyczkowych obejmuje syntetyczne dane przekazane przez 13 firm, Członków ZPF, udzielających pożyczek na cele konsumpcyjne. W 2021 roku pożyczkodawcy biorący udział w badaniu udzielili pożyczek na cele konsumpcyjne o wartości 4,03 mld PLN. Jest to prawie o połowę więcej niż w 2020 roku. W raporcie znajdują się ponadto takie dane jak wartość i liczba pożyczek udzielonych w danym okresie, wartość portfela pożyczek, liczba obsługiwanych klientów, liczba placówek, udział odmów udzielenia kredytu w liczbie aplikacji, a od niedawna także rozbudowany profil klienta instytucji pożyczkowych oraz jego lojalność.