You are currently viewing Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw emerytów i rencistów

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw emerytów i rencistów

Raport opracowany przez ekspertów Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pokazuje m.in. jak polskie gospodarstwa domowe radzą sobie z finansowaniem nagłych, niespodziewanych wydatków.