Wielkość polskiego rynku wierzytelności
Wielkość polskiego rynku wierzytelności

O raporcie

Wielkość polskiego rynku wierzytelności to projekt badawczy zapoczątkowanym i prowadzony przez ZPF od 2011 roku wśród firm członkowskich ZPF z branży zarządzania wierzytelnościami. Badanie ma na celu pozyskanie informacji na temat wielkości polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami, podmiotów na rzecz których są one obsługiwane, jak również dynamiki rozwoju tego rynku na przestrzeni analizowanych kwartałów.

Obszary analizowane w raporcie to między innymi: wielkość portfela obsługiwanych wierzytelności, skala wierzytelności przyjętych do obsługi, udział odzyskanych środków, koniunktura na rynku zarządzania wierzytelnościami, zatrudnienie. Opracowanie to dostarcza uczestnikom rynku swoistego benchmarku, pozwalającego oszacować ich udział w rynku. Jednocześnie ma ono na celu stałe potwierdzanie pełnej transparentności branży.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: IV kwartał 2021

Wszystkich zainteresowanych pełnym raportem prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl lub przez formularz kontaktowy.

Najnowsze wyniki badania

IV kwartał 2021

W bieżącej edycji cokwartalnego badania Wielkość polskiego rynku wierzytelności udział wzięło 17 firm z grona Członków ZPF. W grupie respondentów znajdują się liderzy tego sektora usług finansowych, stąd uzyskane wyniki są tak istotne do opisywania aktualnej sytuacji na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Opracowanie jest jedynym tak kompleksowym, dostępnym na rynku, opartym o szeroki zakres twardych danych.