Raport przygotowany na zlecenie ZPF przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Powstał, aby uwidocznić rolę, jaką firmy windykacyjne odgrywają w ekosystemie społeczno-gospodarczym, wpływając na:
– sektor finansowy (banki i firmy pożyczkowe)
– przedsiębiorstwa (w szczególności podmioty z sektora MŚP)
– konsumentów i ogół całego społeczeństwa.

Raport formułuje główne problemy, z jakimi mierzą się uczestnicy wspomnianego ekosystemu, wyjaśnia zależności występujące między nimi na rynku płatniczym i przede wszystkim – prezentuje rozwiązania oferowane przez sektor windykacji, które są kluczowe w walce z negatywnymi skutkami kryzysu.

Raport dostępny do pobrania w wersji pełnej i skróconej:

Raport pełny
Size: 0,86 MB
Raport skrócony
Size: 0,36 MB