Regulacje prawne z obszaru zarządzania wierzytelnościami

Regulacje prawne z obszaru zarządzania wierzytelnościami

Kongres odbył się się dnia 24 kwietnia 2013 roku w Warszawie.

O KONGRESIE

Coraz częściej pojawiają się projekty i postulaty zmian w przepisach dotyczących procedury dochodzenia roszczeń przez wierzycieli. Aby należycie zaadoptować się do nowej rzeczywistości legislacyjnej KPF przygotowuje projekt poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami.

Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami. Podczas kongresu znakomici eksperci dokonają oceny wpływu zmian legislacyjnych na funkcjonowanie wierzycieli i dochodzenie przez nich roszczeń zarówno w aspekcie masowym jak i jednostkowym. Kongres obejmie najważniejsze postulaty w obszarze prawa upadłościowego i naprawczego, nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego, postulatów usprawnienia procesu sekuratyzacji w Polsce. Ponadto, Kongres odpowie na pytania dotyczące szans i zagrożeń związanych ze zmieniającą się rzeczywistością legislacyjną.

 

PROGRAM

Wpływ Rekomendacji Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego na funkcjonowanie podmiotów zarządzających wierzytelnościami:

– zmiany w procedurze upadłościowej w odniesieniu do postępowania upadłościowego przedsiębiorstw i konsumentów,
– ocena postulowanych zmian i ich wpływ na proces upadłościowy.

Zmiany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym – konsekwencje dla branży zarządzania wierzytelnościami:

– najważniejsze zmiany dla wierzycieli w zakresie EPU i ocena zmian,
– status wierzytelności przedawnionej w kontekście publikacji prasowych i zmian legislacyjnych.

 

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego i klauzulowego oraz efektywny model współpracy komorników sądowych z wierzycielami:
– omówienie i ocena propozycji informatyzacji postępowania egzekucyjnego i klauzulowego w kontekście projektu nowelizacji kpc z dnia 1 kwietnia 2012 r. i innych projektów,
– omówienie i ocena najważniejszych zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji,
– efektywny model współpracy komorników sądowych z wierzycielami.

 

Dochodzenie należności, a ochrona danych osobowych dłużników – studium przypadków.

– główne utrudnienia dla wierzycieli i konsumentów wynikające z ochrony danych osobowych

– główne problemy związane z ochroną danych osobowych z perspektywy biur informacji gospodarczych.

 

UCZESTNICY

Projekt ten kierujemy zarówno do wierzycieli pierwotnych i wtórnych, firm z sektora bankowego, pożyczkowego, zarządzania wierzytelnościami, kancelarii prawnych, zarządzania informacją gospodarczą i ubezpieczeń.