Rekordowe zainteresowanie piętnastą edycją konkursu VERBA VERITATIS

Rekordowe zainteresowanie piętnastą edycją konkursu VERBA VERITATIS

Aż 43 prace dyplomowe, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne zostały zgłoszone do tegorocznej XV edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. To najwyższa liczba zgłoszeń w historii tego prestiżowego konkursu, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego. Listę laureatów ogłoszono 10 grudnia 2020 r. podczas XVI Kongresu Consumer Finance.

Rekordowa liczba zgłoszeń do konkursu potwierdza rosnące zainteresowanie tematyką etyki w biznesie, zarówno wśród praktyków biznesu i naukowców, jak i młodych ludzi, rozpoczynających swoją karierę zawodową. Łącznie w historii konkursu do rywalizacji zgłoszono już 378 prac poruszających zagadnienia etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego. Uczestnicy tegorocznej, jubileuszowej edycji podejmowali tematykę m.in. wartości i etyki w firmach oraz na rynku pracy, innowacji w przedsiębiorstwach społecznych czy też wpływu zmian klimatycznych na rynki finansowe i funkcjonowanie przedsiębiorstw.

– Niezwykle się cieszę, że znaczenie i popularność Konkursu z roku na rok rośnie. Składa się na to wiele czynników, ale jeden jest kluczowy – etyka w biznesie stanowi bardzo istotny element ekosystemu gospodarczego, co przekłada się na zainteresowanie tą dziedziną w pracach naukowych. Związek Przedsiębiorstw Finansowych z wielką przyjemnością wspiera to zainteresowanie, bo etyka w biznesie jest także wpisana w DNA naszej organizacji. Przy okazji dziękuję Patronom i Partnerom konkursu oraz Kapitule za znakomitą pracę wiedząc, ile wysiłku kosztuje wybór tych najlepszych prac – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Laureatów wyłoniła Kapituła w składzie: prof. dr hab. Bolesław Rok (Przewodniczący Jury, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego), Andrzej Chmielecki (Sekretarz Kapituły, Doradca ZPF ds. Raportowania Niefinansowego), dr Krzysztof Grabowski (niezależny ekspert), dr Marta Karwacka (SENSA Sustainable Thinking, Akademia Leona Koźmińskiego), dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Sowińska (Eso Audit s.c.), dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

Kapituła Konkursu wybrała 10 najlepszych prac, przyznając laureatom 6 nagród i 4 wyróżnienia. Przy ocenie prac pod uwagę brane były takie kryteria, jak wartość merytoryczna pracy, znaczenie praktyczne, innowacyjność czy warsztat naukowy.

– Doświadczamy wzrostu społecznego zaangażowania sektora biznesu w Polsce w warunkach pandemii. Jest to widoczne również w społeczności akademickiej. Dzięki temu zdecydowanie rośnie zainteresowanie studentów etycznym, odpowiedzialnym, zrównoważonym zarządzaniem. Zaczynamy w końcu lepiej rozumieć, że budowanie odporności organizacyjnej jest potrzebne, bo żyjemy w bardzo niestabilnym i szybko zmieniającym się otoczeniu. Niestety, to prawdopodobnie początek, a nie koniec problemów, bo przecież po pandemii zaczną się pojawiać inne wyzwania, przed którymi stanie biznes. Dlatego ważne jest by menedżerowie wiedzieli o tym, że absolwenci najlepszych uczelni w Polsce są dobrze przygotowani na te wyzwaniaocenia prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego,

Ogłoszenie wyników jubileuszowej edycji konkursu odbyło się 10 grudnia 2020 roku podczas XVI Kongresu Consumer Finance, w formule online. Łączna pula nagród pieniężnych, ufundowanych przez: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., BEST S.A. oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wyniosła 11,5 tysiąca złotych, dodatkowo wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe.

Konkurs został objęty patronatem honorowym: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacji Konsumentów i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz patronatem medialnym portali: BliżejBiznesu.pl, Karierawfinansach.pl, Loan-Magazine.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, RaportCSR.pl.

Gratulujemy wszystkim Laureatom i Wyróżnionym i zapraszamy do kolejnej, XVI edycji, która zostanie ogłoszona w 2021 roku!


LAUREACI 15. EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:


W kategorii prace doktorskie i habilitacyjne:

trzy równorzędne I miejsca:

  • dr Łukasz Kozar, autor pracy doktorskiej pt. Rola „zielonych” miejsc pracy w rozwoju lokalnego rynku pracy, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim,
  • dr Joanna Lajstet, autorka pracy doktorskiej pt. Symptomatyczny czynnik czy kontekst funkcjonowania? Rola wartości w funkcjonowaniu firm rodzinnych w Polsce – analiza z wykorzystaniem storytellingu, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • dr Anna Wilińska-Zelek, autorka pracy doktorskiej pt. Samoregulacja i współregulacja w systemach medialnych, obronionej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W kategorii prace magisterskie:

I miejsce:

  • mgr Maciej Orczyk, autor pracy magisterskiej pt. Zarządzanie ryzykiem bankowym a zmiany klimatyczne, obronionej w Szkole Głównej Handlowej,

dwa wyróżnienia:

  • mgr Aleksandra Górczyńska, autorka pracy magisterskiej pt. Stres zawodowy a konflikty między pracą a rodziną: analiza mediacyjnej funkcji dystansowania moralnego, obronionej na Katolickim Uniwersytet Lubelskim Jana Pawła II,
  • mgr Mariola Wróblewska i mgr Roksana Zdunek, autorki pracy magisterskiej pt. Model komunikowania fundacji diversity hub z partnerami biznesowymi i określenie przyszłych kierunków rozwoju organizacji, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W kategorii prace pozostałe:

dwa równorzędne I miejsca:

  • Klaudia Gwóźdź, autorka pracy licencjackiej pt. Ekologistyka jako odpowiedź przedsiębiorstw na kryzys klimatyczny, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
  • Jakub Kozdra, autor pracy licencjackiej pt. Pokusa nadużycia w bankowości, obronionej w Szkole Głównej Handlowej.

dwa wyróżnienia:

  • Patrycja Górecka, autorka pracy licencjackiej pt. Znaczenie zasad rachunkowości w raportowaniu niefinansowym na przykładzie spółek z sektora bankowego, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
  • Mateusz Szymański, autor pracy licencjackiej pt. Innowacje w przedsiębiorstwach społecznych – analiza case studies, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.