Renta dożywotnia dla Pokolenia 1600

Renta dożywotnia dla Pokolenia 1600

Akcja Pokolenie 1600, zainicjowana przez Fundację Senior Economicus, to projekt, pokazujący, jak z codziennością muszą radzić sobie emeryci, których miesięczne świadczenie wynosi 1600 PLN brutto. Jej efekty podsumowano podczas debaty w warszawskim Teatrze Powszechnym, gdzie zastanawiano się, jak zapobiec zjawisku wykluczenia finansowego większości z 9 milionów Seniorów. Konkretne argumenty w postaci tzw. renty dożywotniej zaprezentował fundusz hipoteczny, zrzeszony w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Istota kampanii sprowadzała się do tego, że jeden z dziennikarzy radiowych postanowił wcielić się w rolę emeryta z kwotą 1600 PLN miesięcznie. Okazało się, że już po dwóch tygodniach, mimo racjonalnego gospodarowania wydatkami, pieniędzy zaczęło brakować.

W debacie, oprócz parlamentarzystów i przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, udział wzięła także Katarzyna Miksa-Brzeskaz Funduszu Familia S.A., Członka KPF, apelując o przyspieszenie prac nad ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym i dowodząc, że przyjęta niedawno przez Sejm ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, regulująca sprzedaż Seniorom produktu bankowego, skierowana jest jedynie do bardziej zamożnych osób starszych, a nie tych, którym musi wystarczyć emerytura w wysokości 1600 PLN brutto, czyli 1436 PLN netto.

Co prawda kilkaset osób skorzystało już z oferty funduszy hipotecznych, przenoszącej prawo własności nieruchomości w zamian za wypłacane do końca życia świadczenie pieniężne przy gwarancji dożywotniego w niej zamieszkiwania, ale umowy podpisywano w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, a nie regulacji dedykowanej temu konkretnemu produktowi.

Dlatego podczas debaty wskazywano na potrzebę szybkiego zakończenia procesu legislacyjnego, związanego z procedowaniem ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym. W odpowiedzi wicemarszałek Sejmu, Wanda Nowicka publicznie zobowiązała się do złożenia interpelacji poselskiej w tej sprawie, a poseł Michał Szczerba, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, że ten akt prawny zostanie potraktowany priorytetowo, potwierdzając jednocześnie, że już teraz pobieranie renty dożywotniej jest dla Seniorów bezpieczne.

Osoby w wieku emerytalnym stanowią – według statystyk GUS – blisko 20% polskiego społeczeństwa i odsetek ten – zgodnie z wszelkimi prognozami demograficznymi – z każdym kolejnym rokiem będzie rósł, a wobec coraz mniej wydolnego systemu zabezpieczenia emerytalnego – wypłacane świadczenia mogą nie wystarczyć do zaspokojenia podstawowych potrzeb finansowych ludzi starszych.
Badanie przeprowadzone przez Fundusz Hipoteczny Familia na podstawie Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, podanej przez Główny Urząd Statystyczny w ubiegłym roku, wysokość comiesięcznej renty dożywotniej może zwiększyć budżet domowy Seniora aż o 49%.

Dlatego wielu z nich z niecierpliwością oczekuje wejścia w życie ustawy, regulującej dożywotnie świadczenie pieniężne. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych od początku utrzymywała, że oba ważne dla osób starszych akty prawne powinny być uchwalane jednocześnie po to, mogły one dokonać świadomego wyboru między dwoma komplementarnymi względem siebie produktami. Ten postulat nie został wzięty pod uwagę, ponieważ ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym już trafiła do Senatu, a o rencie dożywotniej – obecnie znajduje się na etapie konsultacji społecznych.