Rośnie znaczenie FinTech i zainteresowanie nadzoru

Rośnie znaczenie FinTech i zainteresowanie nadzoru

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), postrzegając FinTech jako te innowacje finansowe, które mogą prowadzić do rozwoju nowych modeli biznesowych, aplikacji, procesów oraz produktów mających istotny wpływ na rynki finansowe, opublikował właśnie dokument konsultacyjny w przedmiocie podejścia tego Urzędu do technologii finansowej. EBA prezentuje w nim wyniki pierwszego ogólnounijnego badania (mapowania) sektora FinTech oraz propozycje dotyczące przyszłych prac regulacyjnych i nadzorczych nad FinTech.

Na wstępie EBA wyjaśnia, że niepodważalny potencjał FinTech w procesie przekształcania sposobu świadczenia usług finansowych powoduje, że władze publiczne UE zaczęły badać wpływ FinTech na system finansowy, jak również analizować regulacje tego sektora i nadzór nad nim. Intensywne badanie unijnego rynku FinTech rozpoczęto wiosną 2017 r., od przeprowadzenia przez EBA na ograniczonej próbie 282 podmiotów jego mapowania, dzięki któremu zebrano dane m.in. w zakresie: obecnej wielkości i spodziewanego wzrostu liczebności firm z branży FinTech, głównych innowacji finansowych, czy docelowych użytkowników końcowych nowych usług.

Działalność firm FinTech podzielono na 4 obszary, które w uproszczeniu można przedstawić następująco:
1) usługi w zakresie pożyczek i przyjmowania depozytów, 2) usługi w zakresie realizacji płatności i rozliczeń, 3) usługi inwestycyjne i zarządzania inwestycjami, 4) pozostałe usługi (np. w zakresie AML, KYC). Najczęściej jako innowacje zgłaszano: kanał dystrybucji usług wyłącznie online (31% badanych firm FinTech), platformę online np. crowdfundingową, pożyczek peer-to-peer (14%), kanał dystrybucji wyłącznie mobilny (13%). EBA wyraźnie podkreśla, że istnieje potrzeba zbadania, czy istnieją zagrożenia w zakresie uczciwej konkurencji lub praw konsumentów, wynikające z odmiennego traktowania firm z sektora FinTech przez poszczególne państwa członkowskie UE.

Na podstawie wspomnianego badania Urząd zidentyfikował propozycje przyszłych prac w sześciu obszarach, w tym między innymi zezwolenia/rejestracje oraz piaskownicy regulacyjnej, ryzyka ostrożnościowego i korzyści dla różnych grup instytucji finansowych, wpływu FinTech na modele biznesowe powyższych instytucji, czy też ochrony konsumentów.

W odniesieniu do każdego z powyższych obszarów podsumowuje się dotychczasowe prace EBA, prezentuje się korzyści i zagrożenia związane z rozwojem innowacji finansowych, określa ewentualne luki regulacyjne oraz nakreśla dodatkowe prace, których podjęcie EBA rozważa – stwierdza Mecenas Marcin Czugan, Wiceprezes KPF.

Celem zainicjowanych konsultacji społecznych jest ocena poprawności i kompletności przedstawionej analizy sektora. Na podstawie zebranych uwag EBA określi, jakie kroki podejmie w obszarze FinTech w 2018r., w tym w szczególności w zakresie przyjęcia ewentualnych wytycznych lub zaleceń oraz kierunku doradzania Parlamentowi i Komisji Europejskiej.

Z uwagi na niezwykle istotną materię tych konsultacji z punktu widzenia interesów środowiska finansowego, reprezentowanego przez naszą organizację, KPF rozpoczął analizę przedmiotowego dokumentu – przy wsparciu Komisji Stałej KPF ds. FinTech – zostanie przygotowana oficjalna odpowiedź KPF, którą przekażemy bezpośrednio EBA – poinformował Marcin Czugan, Wiceprezes KPF.