Rozstrzygnięcie konkursu VERBA VERITATIS 2017 coraz bliżej

Rozstrzygnięcie konkursu VERBA VERITATIS 2017 coraz bliżej

41 prac doktorskich, magisterskich i licencjackich z zakresu etyki biznesu zgłoszono do tegorocznej edycji konkursu VERBA VERITATIS, organizowanego przez KPF i Akademię Leona Koźmińskiego. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom odbędzie się podczas konferencji naukowej, która odbędzie się 16 listopada 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Kapitule XII edycji konkursu przewodniczy prof. dr hab. Bolesław Rok (Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych). Zasiadają w niej również: dr Krzysztof Grabowski (KPF) – Sekretarz Kapituły Konkursu, Andrzej Chmielecki (VIRTUS), Małgorzata Janusz (PIBR), Jacqueline Kacprzak (Ministerstwo Rozwoju), dr Marta Karwacka (SENSA), Łukasz Makuch (The Sustainers sp. z o.o.), Marzena Strzelczak (FOB), Wiesław Thor (mBank) oraz dr Magdalena Wróbel (WSB w Dąbrowie Górniczej).

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Rozwoju, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznika Praw Obywatelskich i Federacji Konsumentów oraz patronatem medialnym portali: Odpowiedzialnybiznes.pl, csr.pl, raportcsr.pl, Biznes(nie)etyczny. Partnerem strategicznym bieżącej edycji konkursu jest Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, zaś partnerami głównymi – BEST SA i Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.

Każdy z Członków KPF ma wciąż możliwość dołączenia do grona Partnerów Konkursu. Pytania w tej sprawie należy kierować do Pani Agnieszki Kozioł – akoziol@zpf.pl.

Konkurs VERBA VERITATIS, jako jeden z trzech projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności, realizowanych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, od kilku już lat jest prezentowany w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 15 lat, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Konferencja, podczas której zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej edycji VERBA VERITATIS, organizowana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Akademię Leona Koźmińskiego, Szkołę Główna Handlową oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W trakcie konferencji nastąpi m.in. ogłoszenie Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, stanowiącej bardzo ważny projekt w zakresie odpowiedzialności społecznej, włączony w strategię rozwoju polskich uczelni. Więcej informacji o wydarzeniu już wkrótce.