Rynek Consumer Credit w Europie

Rynek Consumer Credit w Europie

EUROFINAS uruchomił nową stronę internetową, na której prezentowane są wyniki badań dotyczące rynku Consumer Credit w Europie. Badania są prowadzone przez instytucje krajowe w ramach członkostwa w Eurofinas.

Zrzeszone instytucje raportują do Eurofinas na temat:

• Tendencji na rynku kredytu konsumenckiego,

• Ewolucji kanałów dystrybucji,

• Udziału kredytu konsumpcyjnego w realnej gospodarce,

• Zadłużenia gospodarstw domowych.

Na stronie znajdują się kluczowe wnioski z badań oraz streszczenia w języku angielskim. Każde podsumowanie zawiera informacje na temat autorów badania a także cele, metodologię i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Adres strony:  Eurofinas – facts&figures

 

EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) reprezentuje na forum europejskim instytucje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich. Jest jedną z najstarszych organizacji reprezentujących dostawców usług finansowych w Europie – Federacja została powołana do życia w 1959 roku. Organizacje Członkowskie to głównie banki, instytucje pożyczkowe oraz captive companies. Obecnie Eurofinas reprezentuje 17 organizacji członkowskich z 17 państw: Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Finlandia, Irlandia, Włochy, Maroko, Holandia, Norwegia, Portugalia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Rumunia, Litwa. Eurofinas jest Członkiem European Banking Industty Committee (EBIC) oraz Centre for European Policy Studies (CEPS). Eurofinas jest uznanym partnerem instytucji Europejskich, takich jak Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Rada UE. KPF przystąpiła do EUROFINAS w 2006 roku i od tego czasu bierze aktywny udział w kreowaniu relacji z europejskimi interesariuszami rynku usług finansowych. link do strony EUROFINAS