Rynek firm pożyczkowych w Polsce – charakterystyka sektora i profilu klienta

Rynek firm pożyczkowych w Polsce – charakterystyka sektora i profilu klienta

Raport jest pierwszym w Polsce całościowym, analitycznym opracowaniem na temat rynku firm pożyczkowych. Przedstawia skalę tego segmentu rynku oraz jego wpływu na poziom zadłużenia gospodarstw domowych, zawiera analizę porównawczą z segmentem bankowym i nieformalnym, czyli dotyczącym pożyczek udzielanych przez osoby prywatne, prezentuje charakterystykę pożyczkobiorców – ich potrzeb, skali całościowego zadłużenia oraz poziomów zadłużenia w poszczególnych segmentach rynku.