Rynek kredytowy może rosnąć wolniej

Rynek kredytowy może rosnąć wolniej

Barometr Rynku Consumer Finance (Barometr RCF) spadł w III kw. 2018 roku do 56,5 punktu. Jego wartość kwartał wcześniej wynosiła 58,4. To już czternasty kwartał z kolei, w którym wartość barometru przekracza 50 punktów. Według ekspertów KPF i IRG SGH, realizujących cykliczne badania koniunktury na rynku consumer finance, nadal możemy liczyć na wzrost rynku kredytów dla gospodarstw domowych, jednak jego tempo będzie spadać.

Wnioski z analizy danych z sektora finansowego wskazują na utrzymywanie się dobrej koniunktury w obszarze popytu na kredyt wśród gospodarstw domowych. Obrazuje to między innymi wzrost ich zadłużenia kredytowego, finansującego cele konsumpcyjne – w pierwszej połowie b.r. rosło ono średnio o ok. 8%, a w czerwcu było nawet o 9,5% większe niż przed rokiem. Analiza wartości wskazań Barometru RCF z historycznych okresów kwartalnych pokazuje, że jest to czternasty z kolei odczyt z wartością powyżej 50 punktów, oznaczającą spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku.

Podobnie jak w przypadku prognoz odnoszących się do polskiego PKB, wskazujących na spowolnienie jego wzrostu w II półroczu br., aktualna wartość Barometru KCF na poziomie 56,5 pkt. wskazuje, że wzrost zadłużenia będzie nadal się utrzymywał w okresie najbliższych kilkunastu miesięcy. Tempo jego wzrostu może być jednak mniejsze – ocenia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Na plus na minus

Wśród czynników silnie oddziaływujących na wskazania Barometru RCF, czynniki demograficzne już od 2007 roku systematycznie przekładają się na obniżanie jego wartości i nadal utrzymuje się charakter ich wpływu w bieżącym kwartale. Jednak w największym stopniu na pogorszenie Barometru RCF oddziałuje niepewność w zakresie przewidywanej sytuacji finansowej.

W bieżącym badaniu wskaźnik prognozy ogólnej sytuacji w obszarze finansów gospodarstwa domowego oraz całej gospodarki uległ pogorszeniu. Można więc oczekiwać spowolnienia wzrostu całej gospodarki, jak również niższego tempa wzrostu naszych dochodów – zapowiada prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Dyrektor IRG SGH.

To już trzeci kwartał z rzędu, gdy poprawia się sytuacja w obszarze przewidywań i planów gospodarstw domowych co do poniesienia w kolejnych kilkunastu miesiącach poważnych wydatków. W obszarze wykluczenia z rynku kredytowego aktualnie ocenia się natomiast sytuację jako stabilną.

Tendencje w obszarze popytu i kredytu

Wyniki przeprowadzonych w bieżącym kwartale badań ujawniają nieznaczny wzrost skłonności gospodarstw domowych do podejmowania decyzji o zakupie samochodu. Jednocześnie, nieco zmalała skłonność do finansowania wydatków na ten cel ze środków kredytowych. Natomiast w obszarze popytu na dobra trwałego użytku następuje ustabilizowanie przewidywań gospodarstw domowych co do ich nabywania w najbliższym okresie 12 miesięcy, a w średnim okresie analizy zauważa się nawet lekką tendencję spadkową. Jednocześnie, co może być optymistycznym sygnałem dla bankowego i pozabankowego sektora kredytu konsumenckiego, rośnie skłonność gospodarstw domowych do finansowania wydatków na dobra trwałego użytku z zewnętrznych źródeł.

Zauważa się również spowolnienie w obszarze popytu gospodarstw domowych na zakup mieszkania czy budowy domu – wskaźnik skłonności do dokonywania takich wydatków w bieżącym badaniu odnotował spadek.

Prawie 88% gospodarstw domowych deklaruje, że nie planuje zakupu domu ani mieszkania. Jednak – co jest również ważne dla rynku kredytu mieszkaniowego – rośnie skłonność do finansowania takich zakupów, jak również remontu mieszkań, ze środków pochodzących z kredytu – stwierdza Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.