Rynek kredytu konsumenckiego na dobra trwałe nadal mocny

Rynek kredytu konsumenckiego na dobra trwałe nadal mocny

W ostatnim badaniu sytuacji na rynku consumer finance, prowadzonym przez KPF i IRG SGH, odnotowano poprawę klimatu do zakupu dóbr trwałych i skłonności do finansowania ich zakupu ze środków pochodzących z kredytu. Ta pozytywna tendencja wskazuje na możliwość dalszej poprawy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych.

W bieżącym raporcie z badania, realizowanego w cyklu kwartalnym przez KPF i IRG SGH, odnotowano poprawę ocen odnośnie klimatu do zakupu dóbr trwałych. Bieżąca wartość dopiero po raz trzeci od 2008 roku, czyli okresu sprzed wybuchu kryzysu finansowego w gospodarce światowej, przekroczyła poziom neutralny, oznaczający, że liczba osób uważających, że teraz jest dobry czas na zakup dóbr trwałych jest wyższa niż tych sądzących przeciwnie lub nie mających w tej kwestii zdania.

BIEŻĄCY KLIMAT DO ZAKUPU DÓBR TRWAŁEGO UŻYTKU

2017_04_11_dobra_trwale_klimat

Źródło: KPF-IRG SGH.

 

Co piąty Polak wyda więcej

Pomimo poprawiającego się klimatu do zakupu dóbr trwałych, która zachowuje rosnący trend średniookresowy, w styczniu 2017 roku prognoza w tym obszarze nieznacznie się pogorszyła. Nadal jednak co piąte gospodarstwo domowe deklarowało, że ich wydatki na dobra trwałe będą na wyższym poziomie niż w ostatnich 12 miesiącach, a 55% respondentów stwierdziło, że utrzymają się na podobnym poziomie.

PROGNOZA ZAKUPU DÓBR TRWAŁEGO UŻYTKOWANIA [SALDO]

2017_04_11_dobra_trwale_prognoza

WSKAŹNIKI ODPOWIEDZI NA PYTANIE: Czy sądzą Państwo, że Wasze wydatki na zakupy dóbr trwałego użytku w następnych 12 miesiącach będą w porównaniu z tego typu wydatkami w poprzednich 12 miesiącach:

2017_04_11_dobra_trwale_wydatki

Źródło: KPF-IRG.

 

Częściej na kredyt niż z oszczędności

Choć według szacunków ok. 1 mln gospodarstw domowych za cel odkładania środków finansowych stawia sobie zakup dóbr trwałych, to oszczędności w coraz mniejszym stopniu stają się źródłem ich finansowania. Rosnące dochody w dyspozycji gospodarstw  domowych pozwalają ograniczać konieczność oszczędzania na sfinansowanie zakupu drobnych dóbr trwałych, gdyż w oczywisty sposób możliwy staje się ich zakup z bieżących środków.

Celem gromadzenia nadwyżek finansowych stają się poważniejsze wydatki. To może oznaczać, iż utrzyma się tendencja do podnoszenia się przeciętnej kwoty kredytu konsumpcyjnego, zaciąganego przez gospodarstwa domowe w Polsce – wyjaśnia dr hab. Piotr Białowolski z IRG SGH. – To kolejna, po podtrzymaniu pozytywnej prognozy odnośnie dynamiki rynku kredytu dla gospodarstw domowych, dobra informacja dla specjalistów kredytu dla gospodarstw domowych, które będą poszukiwały uzupełnienia zaoszczędzonych środków zewnętrznym finansowaniem.

CELE OSZCZĘDZANIA – zakup drobnych dóbr trwałych (np. sprzęt RTV-AGD)

2017_04_11_dobra_trwale_cele_oszczedzania

Źródło: KPF-IRG.

 

Grupa gospodarstw domowych, rozważających wzięcie kredytu przynajmniej na częściowe sfinansowanie zakupu dóbr trwałych, w tym drobnych dóbr trwałych, jak sprzęt RTV-AGD, jest jednak nadal liczna. W bieżącym badaniu skłonność do finansowania takich zakupów ze środków obcych wykazało aż 42,5% ankietowanych planujących taki zakup – o prawie 5% więcej niż w poprzednim kwartale.

W obliczu systematycznej poprawy pozycji finansowej gospodarstw domowych nie dziwi obniżanie się obaw związanych z ryzykiem nieradzenia sobie ze spłatą zobowiązań kredytowych. To zapewne jedna z pozytywnych przyczyn faktu, iż prawie co piąte spośród wszystkich ankietowanych gospodarstw domowych deklaruje potrzebę finansowania wydatków na dobra trwałe przynajmniej w części kredytem. O 1/4 wzrósł też odsetek gospodarstw domowych, których obecne zobowiązania służą finansowaniu dóbr trwałych – komentuje Agnieszka Kozioł, Menedżer ds. Analiz i Projektów KPF.

FINANSOWANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA DOBRA TRWAŁEGO UŻYTKOWANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZA KREDYT/POŻYCZKĘ

2017_04_11_dobra_trwale_finansowanie_kredyt

Źródło: KPF-IRG.

 

Ten pozytywny trend zauważają podmioty oferujące kredyty ratalne, sprzedawane poprzez sieci sklepów RTV-AGD, które sukcesywnie nawiązują współpracę z kolejnymi partnerami biznesowymi w tym obszarze.

Widzimy potencjał rynku kredytów ratalnych, a jako bank mamy kompetencje w tym zakresie. Stąd nasze zainteresowanie powrotem na ten rynek. Obserwujemy zarówno tradycyjne sieci sprzedaży, jak i dynamicznie rosnący rynek e-commerce w kontekście pozyskania nowych partnerów oraz elastycznego odpowiadania na potrzeby klientów – mówi Wojciech Humiński, wiceprezes eurobanku.