Rynek zarządzania wierzytelnościami wzmacnia koniunkturę w polskiej gospodarce

Rynek zarządzania wierzytelnościami wzmacnia koniunkturę w polskiej gospodarce

Dobre dane, jakie docierają z polskiej gospodarki na temat jej wzrostu, koniunktury i PKB, są pozytywnie skorelowane z danymi z rynku wierzytelnościami. Wzrost obrotów handlowych, sprzedaży oraz produkcji generuje również w sposób naturalny wzrosty w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Odzyskane przez przedsiębiorców wierzytelności wzmacniają zaś ich pozycję finansową i pozwalają wykorzystać dobrą koniunkturę w gospodarce.

Wartość nominalna wierzytelności, obsługiwanych przez firmy biorące udział w badaniu, realizowanym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, wyniosła na koniec I kwartału 2017 roku 100,5 mld PLN i wzrosła o 3% w odniesieniu do stanu na koniec 2016 roku. Utrzymuje się zatem tendencja wzrostowa wartości portfeli wierzytelności, będących w zarządzaniu przez Członków KPF – liderów tego sektora. W ujęciu bezwzględnym wartość obsługiwanych wierzytelności wzrosła w porównaniu do kwartału wcześniejszego o 2,9 mld PLN.

Źródło: KPF.

– Dojrzałość polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami oraz jego wysoka kultura korporacyjna zostały zbudowane na zasadach dobrych praktyk, dając obserwowanemu wzrostowi tego rynku trwałe i solidne podstawy – ocenił Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Najwyższą wartość nominalną obsługiwanych wierzytelności obserwujemy w kategorii wierzytelności obsługiwanych na rzecz tzw. własnych funduszy sekurytyzacyjnych (w grupie firm zarządzającego wierzytelnościami), która wyniosła ponad 68 mld PLN. Druga w kolejności to wartość nominalna wierzytelności obsługiwanych na rzecz pozostałych funduszy sekurytyzacyjnych (w grupach firm innych wierzycieli wtórnych). Wartość wierzytelności obsługiwanych na rzecz banków to 7,91 mld PLN, obsługiwanych w imieniu własnym – 6,45 mld PLN, a pozostałych – łącznie niewiele ponad 2,5 mld PLN.

Źródło: KPF.

Systematyczny wzrost wartości wierzytelności w portfelach wierzycieli wtórnych, jaki ujawnia i prezentuje najnowsza edycja raportu KPF, to ważny sygnał dla całej polskiej gospodarki o utrzymującej się dobrej perspektywie jej rozwoju. Dobrze zorganizowany rynek zarządzania wierzytelnościami pozwala bowiem przedsiębiorcom na poprawę wskaźników płynności, zysków czy inwestycji.

Rosnący systematycznie wolumen portfeli wierzytelności sprzedawanych przez praktycznie wszystkie sektory polskiej gospodarki sygnalizuje, że przedsiębiorcy koncentrują się na realizacji podstawowych celów rozwoju swojego biznesu, uwalniając zasoby, jakie musieliby angażować w samodzielne odzyskiwanie wierzytelności. W ten sposób, dzięki dobrze zorganizowanemu rynkowi obrotu wierzytelnościami, zyskuje polska gospodarka, stając się też odporniejsza na ewentualne pogorszenie koniunktury – wyjaśnia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.