Rzetelnie o długach. Ruszyła kampania Windykacja? Jasna sprawa!

Rzetelnie o długach. Ruszyła kampania Windykacja? Jasna sprawa!

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, skupiająca między innymi firmy z obszaru zarządzania wierzytelnościami, rozpoczęła kampanię informacyjną Windykacja? Jasna sprawa!, której głównym celem jest prezentacja rzetelnej wiedzy na temat windykacji. Serwis internetowy akcji (www.WindykacjaJasnaSprawa.pl), zawierający kompendium wiedzy na temat zarządzania wierzytelnościami, umożliwia zgłębienie istotnych, przedstawionych w przystępny sposób, informacji oraz poznanie praw i obowiązków osoby zadłużonej.

– Poprzez naszą kampanię chcemy pokazać, że kontakt ze specjalistą ds. zarządzania wierzytelnościami jest czynnością naturalną, która pojawia się w sytuacji niespłaconego zadłużenia. Wiemy, że osoby zadłużone często znajdują się w trudnej sytuacji, ale chcemy również pokazać perspektywę wierzycieli, czyli tych, którzy przekazali innym w dobrej wierze swoje pieniądze. Windykacja to proces odzyskiwania należności, który w praktyce składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest postępowanie polubowne, w którym najważniejszym celem jest nawiązanie przez firmę windykacyjną kontaktu z osobą zadłużoną, aby ustalić dogodny dla obu stron sposób spłaty zobowiązania. W przypadku braku porozumienia, kolejnymi etapami są postępowanie sądowe oraz egzekucyjne. To od osoby zadłużonej w dużym stopniu zależy, na którym etapie zakończy się jej sprawa. Na każdym etapie możliwe jest bowiem skontaktowanie się z wierzycielem i uzyskanie dla siebie lepszych warunków spłaty niż te orzeczone w wyroku sądowym, egzekwowane przez wierzyciela na drodze postępowania egzekucyjnego lub komorniczego – mówi Andrzej Roter, prezes zarządu KPF.

W serwisie można odnaleźć również raporty i informacje dotyczące badania moralności finansowej Polaków (między innymi tego, jak postrzegane są osoby zadłużone), czy wielkości rynku wierzytelności w Polsce. Według pierwszego z nich 95% Polaków uważa, że długi należy spłacać, a blisko 60% badanych źle postrzega unikanie spłaty zadłużenia. Według danych KPF średnia wysokość długu w Polce, wynosi około 6 tysięcy złotych, a na jedno gospodarstwo domowe przypada średnio ok. 1,2 długu.

– Większość Polaków nie posiada wystarczającej wiedzy na temat zjawiska długu, etapów ich odzyskiwania przez wierzyciela, czy na temat swoich praw i możliwości, z jakich można skorzystać w ich spłacie. Często ich pierwszy kontakt z tym tematem zaczyna się od niespodziewanego dla tych osób telefonu bądź listu z wezwaniem do spłaty zaległego zobowiązania. Część osób staje się dłużnikami przez nieuwagę – ponieważ zapomniały o dokonaniu terminowej zapłaty za zakupione towary lub usługi. Poznając swoje prawa oraz podstawowe zasady związane z odzyskiwaniem należności, zdecydowanie łatwiej będzie podjąć osobie zadłużonej odpowiednie i racjonalne działania – dodaje Andrzej Roter, prezes zarządu KPF.

W ramach kampanii w portalu sukcesywnie będą pojawiały się nowe treści związane z tematyką zarządzania wierzytelnościami i dobrych praktyk związanych z zaciąganiem zobowiązań, by nie dopuścić do nadmiernego zadłużenia.

Działania komunikacyjne w ramach kampanii Windykacja? Jasna sprawa! realizowane są przy współpracy z firmą Lighthouse zajmującą się doradztwem strategicznym w obszarze komunikacji i PR. Za projekt odpowiada Jan Kołodyński (Senior Project Executive) przy wsparciu Izabeli Wejcht (Head of Consumer & Health), Marty Górnickiej (Project Manager) i Marii Antoszewskiej (Junior Project Executive).