Samorządowa identyfikacja etyczna Członków KPF

Samorządowa identyfikacja etyczna Członków KPF

Komisja Etyki przedstawiła wyniki najnowszego raportu z przeglądu stron internetowych Członków KPF i jakości etycznej identyfikacji samorządowej. Wnioski z dokonanego przeglądu są optymistyczne: Członkowie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych dobrze realizują zadania w tym zakresie. Komisja Etyki KPF po raz pierwszy postanowiła o przyznaniu wyróżnień.  

Biuro KPF, na zlecenie Komisji Etyki, już po raz drugi dokonało przeglądu stron internetowych Członków KPF pod kątem jakości prezentowanych na nich informacji, dotyczących identyfikacji samorządowej. Brano pod uwagę zamieszczenie informacji o przynależności do KPF, przyjętych do stosowania Zasadach Dobrych Praktyk oraz możliwości złożenia wniosku do Komisji Etyki KPF. Dokonany przegląd wykazał dynamiczny wzrost w okresie ostatniego roku liczby firm członkowskich, które zamieszczają konkretne informacje na swoich stronach, potwierdzające samorządową identyfikację etyczną.

Prym w tych działaniach wiodą dwie firmy: Mikrokasa S.A. oraz SMS Kredyt Sp. z o.o., których strony internetowe, w ramach przeglądu stron internetowych Członków KPF za rok 2017, zostały uznane przez działającą przy KPF Komisję Etyki za informujące o powyższych aspektach w sposób wzorcowy.

Podczas Walnego Zebrania Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 roku, przedstawicielom tych firm zostały wręczone wyróżnienia Przewodniczącego Komisji Etyki KPF.

Kolejna, trzecia już edycja przeglądu stron internetowych Członków KPF, będzie miała miejsce w okresie listopad-grudzień 2018 roku, natomiast raport z tego badania zostanie przedstawiony Członkom KPF już w 2019 roku, przypadającym w 20. rocznicę powstania KPF.

To bardzo ważna inicjatywa Komisji Etyki, wzmacniająca siłę relacji samorządowych i potwierdzająca wysoki poziom integracji środowiska samorządowego wokół programu etycznego, realizowanego przez naszą organizację – podsumował Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.