Sektor bankowy i pozabankowy czerpią ze swoich doświadczeń

Sektor bankowy i pozabankowy czerpią ze swoich doświadczeń

Małgorzata Kąkol
Biuro Informacji Kredytowej

Rynek firm pożyczkowych w Polsce rośnie i odgrywa coraz istotniejszą rolę. Firmy te, oferując proste formy finansowania konsumentom, muszą stosować się do regulacji dotyczących kredytu konsumenckiego, celem badania zdolności kredytowej klienta przed udzieleniem pożyczki.

Biuro Informacji Kredytowej, chcąc jednocześnie umożliwić wypełnienie zaleceń unijnej dyrektywy oraz pełnić rolę integratora informacji ze wszystkich obszarów rynku finansowego, postrzega uczestnictwo instytucji pożyczkowych w systemie wymiany informacji kredytowej jako zwiększenie bezpieczeństwa i zaufania między uczestnikami całego rynku. W tym procesie zyskują wzajemnie banki i firmy pożyczkowe (dostęp do danych wcześniej nieznanych i możliwość kompleksowej oceny potencjalnych kredytobiorców). Zyskują też konsumenci – pełna historia kredytowa zwiększa ich wiarygodność w kontakcie z bankiem (zwłaszcza przy braku rekordów o współpracy z sektorem bankowym), może też uchronić przed nadmiernym zadłużeniem.

Nasza współpraca z sektorem pożyczkowym prężnie się rozwija – zasoby informacyjne z sektora pozabankowego stanowią już istotne uzupełnienie informacji z rynku bankowego. Widzimy bardzo wyraźnie jak rynki te uzupełniają się i przenikają wzajemnie, obserwując zachowania klientów.

Klienci firm pożyczkowych to przede wszystkim ludzie młodzi – co drugi z nich ma mniej niż 31 lat. Około 15 % nie ma historii kredytowej w bankach i rekordy o spłaconych zobowiązaniach są jedynymi informacjami o ich zachowaniach płatniczych w sektorze usług finansowych.
Rynki, bankowy i pożyczkowy, funkcjonują równolegle i widać wyraźnie, że czerpią wzajemnie ze swoich doświadczeń: banki rozwinęły ostatnio wiele przyjaznych form pożyczania on-line na małe kwoty i krótkie okresy, z kolei firmy pożyczkowe dążą w Europie i w Polsce do samoregulacji oraz wyraźnie pokazują, że chcą być postrzegane jako stabilny i wiarygodny uczestnik systemu finansowego.

My jako BIK tylko się z tego cieszymy, bo z jednej strony te inicjatywy z udziałem związków branżowych wspierają dojrzewanie rynku, z drugiej strony poprawiają pozycję i bezpieczeństwo konsumenta, co jest dobre dla stabilności i transparentności całego sektora finansowego.
Chętnie dzielimy się wiedzą z naszych baz oraz wieloletnim doświadczeniem, dlatego aktywnie włączamy się do udziału w Kongresie Sektora Pożyczkowego, organizowanego przez KPF. Jesteśmy gotowi do dyskusji na temat systemowego bezpieczeństwa międzysektorowego, potrzeby wymiany informacji o kredytach i kredytobiorcach oraz o stabilności rynku finansowego.

Warto podkreślić, że firmy pożyczkowe współpracujące z BIK chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje edukacyjne zwiększające świadomość finansową konsumenta.

W ramach działań podejmowanych przez Grupę BIK, realizujemy rolę integratora informacji kredytowej na rynku promując, m.in. ideę budowania komplementarnego systemu, który w sposób spójny będzie prezentował informacje o zobowiązaniach klientów w całym sektorze finansowym, ograniczając tym samym ryzyko systemowe.

***

Małgorzata Kąkol – od lat zajmuje się współpracą z rynkiem pozabankowym w Grupie BIK. Z Biurem Informacji Kredytowej S.A. związana od 2005 roku, jest współtwórcą bazy WITIP – systemu wymiany danych o transakcjach na instrumentach pochodnych. Obecnie jako Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego odpowiada za międzysektorową wymianę danych i rozwój współpracy z rynkiem pozabankowym. Wcześniej przez wiele lat związana z sektorem bankowym, odpowiadała za sprzedaż w obszarze klienta korporacyjnego oraz ryzyka.