Sektor firm zarządzających wierzytelnościami potrzebuje dobrej reprezentacji

Sektor firm zarządzających wierzytelnościami potrzebuje dobrej reprezentacji

Do grona podmiotów zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych przyjęto kolejną firmę reprezentującą dynamicznie rozwijający się sektor zarządzania wierzytelnościami – Fortunato S.A. Tym samym instytucja ta dołączyła do branżowych liderów rynku, którzy w I kwartale 2016 roku obsługiwali wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 79,2 mld zł*.

Fortunato S.A. to spółka z grupy kapitałowej Warsaw Equity Management jednego z większych funduszy typu private equity. Firma nabywa na własny rachunek portfele wierzytelności windykacyjnych, w zdecydowanej większości pochodzące od podmiotów z sektora bankowego.

Fortunato S.A. specjalizuje się w dochodzeniu spraw trudnych. Skuteczność swoich działań firma zawdzięcza intensywnemu procesowi nakierowanemu na egzekucję komorniczą. Za swą siłę uznaje umiejętność prowadzenia masowego procesu windykacyjnego, przy jednoczesnym indywidualnym podejściu do danej sprawy. Szczególną uwagę przywiązuje do dbałości o bezpieczeństwo informacji.

Według opublikowanego przez KPF raportu „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”, podsumowującego I kwartał 2016 roku, na przestrzeni minionych 5 lat liczba spraw obsługiwanych przez badane firmy wzrosła ponad dwukrotnie. Rosnący rynek potrzebuje dobrej jego reprezentacji, dbającej konsekwentnie o przestrzeganie wysokich standardów etycznych, przejrzystość w działaniu oraz poszanowanie praw klienta dłużnika.

– Przyjęcie Fortunato S.A. do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych to nie tylko powiększenie reprezentatywności naszej organizacji w tym ważnym dla polskiej gospodarki sektorze usług. To jednocześnie poszerzenie grona podmiotów, które poprzez KPF realizują ważne zadanie – budowania kapitału społecznego na rynku finansowym. Drogą do realizacji tak określonej misji jest przyjęcie do praktyki biznesowej przez Fortunato S.A. zobowiązania do stosowania Zasad Dobrych Praktyk Członków KPF stwierdza Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

 Aż 7 sektorów rynku finansowego, w tym działające w Polsce firmy z branży zarządzania wierzytelnościami, ma swą silną reprezentację w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Biorąc udział w cyklicznych badaniach, firmy te przyczyniają się także do gromadzenia i szerzenia eksperckiej wiedzy w postaci raportów opisujących aktualną sytuację rynkową w poszczególnych sektorach.

* Na podstawie raportu KPF „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” – I kwartał 2016 r.