Sektor pośrednictwa finansowego silniej reprezentowany w KPF

Sektor pośrednictwa finansowego silniej reprezentowany w KPF

Innowacyjne podejście do organizacji sprzedaży oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami w aktualnych, sprzyjających warunkach ogólnogospodarczych, stwarza dobre perspektywy dla sektora pośrednictwa finansowego – także w branży leasingowej. Takim podejściem charakteryzuje się nowo przyjęty Członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych – firma GO-leasing Sp. z o.o..

GO-leasing Sp. z o.o. to czołowa, dynamicznie rozwijająca się partnerska sieć brokerów leasingu i kredytów samochodowych, obsługująca Klientów w 60 oddziałach na terenie całego kraju. Współpracuje z ponad 30 sprawdzonymi i renomowanymi firmami leasingowymi i bankami, wybierając dla klienta bezpłatnie i skutecznie najkorzystniejsze oferty leasingu na rynku, dbając przy tym o optymalne rozwiązania podatkowe.

Członkostwo w KPF umożliwi nam nawiązanie nowych kontaktów z kierownictwem wielu firm z branży finansowej – mówi Grzegorz Olszewski, dyrektor generalny GO-leasing. – Chcemy się włączyć w ramach tej organizacji do prac związanych z rozwojem oraz popularyzowaniem leasingu w Polsce, a także uczestniczyć w konsultacjach legislacyjnych dotyczących przepisów prawnych związanych z leasingiem oraz innymi aspektami finansowania przedsiębiorców. Uczestnictwo w KPF to także aktywny udział w konferencjach, szkoleniach oraz innych spotkaniach organizowanych przez związek oraz budowanie pozytywnego wizerunku naszej firmy zarówno wśród członków KPF, jak również w komunikacji marketingowej z całym rynkiem.

Klienci coraz chętniej współpracują z pośrednikami przy wyborze odpowiedniego produktu finansowego, czego wynikiem są wzrastające wolumeny sprzedaży niemal wszystkich produktów finansowych. Raport branżowy KPF ujawnia, że w I kwartale 2017 roku największy udział w strukturze wartościowej wśród sprzedanych produktów przez pośredników z grona Członków KPF zajmowały kredyty hipoteczne (68%). Aż 10,6% stanowią zaś pożyczki niebankowe, o zdecydowanie niższej od kredytu hipotecznego bądź konsumpcyjnego średniej wartości.

Struktura wartościowa sprzedanych produktów/zawartych umów przez pośredników finansowych zrzeszonych w KPF w I kwartale 2017 roku

Źródło: Raport KPF “Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce” I kw. 2017 r.

Wartość kredytów gotówkowych stanowiła 17,6% wartości wszystkich udzielonych produktów przez pośredników z grona Członków KPF. Pozostałe produkty (m.in. kredyty dla firm, umowy factoringu i leasingu, kredyty samochodowe) stanowią 3,9% wartości udzielonych przez pośredników produktów. Właśnie ten segment rynku pośrednictwa finansowego reprezentuje nowy Członek KPF – GO-leasing Sp. z o.o..

Środowisko niskich stóp procentowych, które wymusza na dostawcach produktów finansowych, w tym ze strony banków, firm leasingowych i faktoringowych, ciągłe poszukiwanie sprawnych, wiarygodnych i efektywnych kanałów dystrybucji, tworzy dobry klimat do rozwoju sektora pośrednictwa finansowego. Poprawiające się wskazania odnośnie przyszłej koniunktury, dobre bieżące dane ogólnogospodarcze, w tym dotyczące wzrostu PKB, zatrudnienia, wydatków konsumpcyjnych, wydają się zaś zachęcać przedsiębiorców do inwestycji. Te sprzyjające warunki gospodarcze stanowią dobre otoczenie biznesowe dla wzrostu znaczenia pośrednictwa i doradztwa finansowego, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw – ocenia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.