Seminarium “Klauzule niedozwolone w praktyce bankowej”

19/04/2013

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Seminarium “Klauzule niedozwolone w praktyce bankowej”, które odbędą się dnia 24.05.2013 godz. 10.00 w Klubie Bankowca ul. Smolna 6 w Warszawie.

PROGRAM:

  • Istota klauzul abuzywnych
  • Wady postępowania dotyczącego niedozwolonych postanowień umownych
  • Propozycje zmian systemu funkcjonowania niedozwolonych postanowień umownych i rejestru klauzul abuzywnych
  • postulaty Związku Banków Polskich
  • założenia reformy zaprezentowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Zapobieganie używaniu klauzul abuzywnych przez działy biznesowe
  • jak przeciwdziałać stosowaniu klauzul abuzywnych
  • jak postępować w razie ujawnienia klauzuli
  • unikanie zagrożenia związanego z systemem klauzul abuzywnych działalność stowarzyszeń i innych podmiotów

PROWADZĄCY:

dr Tadeusz Białek
doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu Prawno Legislacyjnego Związku Banków Polskich, radca prawny specjalizujący się w prawie bankowym, prawie cywilnym i ochronie danych osobowych. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa bankowego, kredytu konsumenckiego, zastawu rejestrowego, udostępniania informacji gospodarczych, egzekucji z rachunków bankowych. Wykładowca prawa bankowego na wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z ww. zakresu

ODPŁATNOŚĆ:

600 ZŁ + 23% Vat ( płatność w ciągu 7 dni po szkoleniu, na podstawie wystawionej FV)

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM GODZINOWY:

10.00 11.30 Wykład

11.30 11.45 Przerwa kawowa

11.45 13.15 Wykład

13.15 13.45 Obiad

 

***

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:

szkolenia@wydawinctwocpb.pl