Seminarium “Prawne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w systemie bankowym rejestr”

19/04/2013

Zapraszamy do udziału w seminarium Wydawnictwa CPB:” “Prawne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w systemie bankowym rejestr”.

Data i miejsce: 17.06.2013 godz. 10.00, Klub Bankowca ul. Smolna 6 Warszawa

RAMOWY PROGRAM:

Podstawy prawne przetwarzania danych zgromadzonych w ramach Systemu BR, w szczególności:
Dopuszczalność i przesłanki przetwarzania informacji o osobach fizycznych, prawnych i innych podmiotach (podstawy, przesłanki, cel, zakres),
Przetwarzanie informacji o wygasłych zobowiązaniach
Przetwarzanie danyh o informacji po dokonaniucesji wierzytelności
Obowiązki informacyjne banków i innych podmiotów w swietle przepisów Prawa Bankowego oraz ustaw o ochronie danych odobowych i o udostępnianiu informacji gospodarczych
Problematyka usuwania danych z Systemu BR
System BR i BIK S.A. jako rejestry kredytowe a biura informacji gospodarczej,
Inne prawno-formalne kwestie(m.In. udostępnianie informacji na rzecz podmiotów zaleznych od banków).
Analiza zgłaszanych przez banki problemów interpretacyjnych w zakresie korzstania z Systemu BR, a także innych wątpliwości zwiazanych z Umwą i Regulaminem wymiany infromacji
Dobre praktyki w zakresie korzystania przez banki z Systemu BR

PROWADZĄCY:

dr Tadeusz Białek
doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu Prawno Legislacyjnego Związku Banków Polskich, radca prawny specjalizujący się w prawie bankowym, prawie cywilnym i ochronie danych osobowych. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa bankowego, kredytu konsumenckiego, zastawu rejestrowego, udostępniania informacji gospodarczych, egzekucji z rachunków bankowych. Wykładowca prawa bankowego na wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z ww. zakresu

Monika Grabowska – radca prawny

Piotr Brewiński aplikant radcowski

 

ODPŁATNOŚĆ:

900ZŁ + 23% Vat ( płatność w ciągu 7 dni po szkoleniu, na podstawie wystawionej FV)

SZKOLENIE TRWA od 10.00 do 15.30

 

***

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:

szkolenia@wydawinctwocpb.pl