Silna reprezentacja sektora FinTech w KPF

Silna reprezentacja sektora FinTech w KPF

Działalność firm z dynamicznie rozwijającego się sektora FinTech staje się katalizatorem istotnych zmian na międzynarodowym rynku finansowym. Taką rolę sektor ten najprawdopodobniej będzie pełnić także w Polsce, będąc już dziś ważną częścią rynku usług finansowych. Przejawem jego dojrzałości jest fakt, że firmy FinTech coraz częściej doceniają wartość przynależności do platformy samorządowej celem integrowania działań, podejmowanych dotąd samodzielnie. Cztery z nich: iwoca Poland Sp. z o.o., Finansowo Sp. z o.o., Finamika Sp. z o.o. oraz Brutto Sp. z o.o. dołączyły niedawno do grona Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Firmy z sektora FinTech stają się dziś niezbędnymi i cenionymi partnerami licznych przedsięwzięć coraz większej liczby podmiotów tradycyjnie rozumianej działalności finansowej, w szczególności tych z sektora bankowego, którego dojrzałość, wysoki poziom zaufania społecznego i zasobność kapitałowa wprost predystynują do współpracy z FinTech.

FinTech wydają się być brakującym pomostem pomiędzy poprzednią i aktualną fazą demokratyzacji usług i produktów finansowych. Ważną cechą poprzedniej fazy rozwoju rynku było upowszechnienie dostępu do nich. Dziś to termin customer experience staje się wyznacznikiem użyteczności i efektywności stosowanej technologii, a ta, korzystając z doświadczenia klienta w sposób ciągły i aktualny, zmienia instytucje finansowe i jej relacje z klientami – ocenia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Przedsiębiorstwa sektora FinTech są też coraz bardziej doceniane przez klientów i partnerów, bowiem usprawniają współpracę pomiędzy uczestnikami rynku, wnosząc do niej nową jakość. Dziś FinTech, także w Polsce, coraz silniej zaznacza swoją obecność między innymi w szeroko rozumianym rynku kredytowym, do którego dołącza nowy sektor, jakim są platformy crowdfundingowe.

Jedną z nich jest serwis Finansowo.pl jeden z najbardziej dojrzałych biznesowo i konsekwentnie rozwijanych projektów, wprowadzających na polski rynek ideę „social lending”. Zgodnie z rozpoznawalnym trendem dynamicznego rozwoju projektów fintechowych, Finansowo.pl szuka przewagi konkurencyjnej w dostosowaniu usługi do oczekiwań klientów w odniesieniu do takich cech procesu udzielania finansowania, jakimi są szybkość, prostota rozwiązań i wygoda w ich korzystaniu. Swoją ofertę kieruje głównie do osób, które dotychczas z różnych powodów – nie korzystały z oferty banków. Wykorzystując nowoczesne technologie, czyli strony internetowe i aplikacje na telefony komórkowe, Finansowo.pl łączy ludzi, którzy potrzebują pieniędzy z tymi, którzy je mają.

Kolejna to Finamika Sp. z o.o.  firma z Grupy ANG S.A., która buduje alternatywny do znanego z banków czy dużych instytucji finansowych model pożyczek dla przedsiębiorców. Jest to rozwiązanie pozwalające na dostęp mikro i małych przedsiębiorców do kapitału poprzez pożyczki udzielane bezpośrednio przez społeczności ludzi.

Wykorzystaliśmy swoje długoletnie doświadczenie na rynku finansowym do stworzenia zupełnie nowego podejścia do pożyczek dla firm, zgodnego z duchem ekonomii współdzielenia i współpracy oraz podejścia, gdzie wygoda i prostota łączą się z niekonwencjonalnym spojrzeniem na ocenę ryzyka. Dzięki temu Finamika stwarza przedsiębiorcom możliwości sfinansowania swoich zamierzeń na bardzo korzystnych warunkach, zaś klientom prywatnym daje nowe sposoby inwestowania kapitału – wyjaśnia Paweł Mazur, Członek Zarządu, Finamika Sp. z o.o.

Wraz ze zmianami sposobu życia poszczególnych pokoleń, zachodzą zmiany w sposobie korzystania przez nie z produktów oferowanych przez instytucje finansowe. Już ponad 28% osób do 29. roku życia, dla których na porządku dziennym jest korzystanie z mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych itp., posiada produkt kredytowy[1]. Firmy z sektora FinTech, oferując rozwiązania zastępujące odwiedziny w tradycyjnym oddziałach instytucji finansowych, zdają się dobrze wiedzieć, jak trafić w potrzeby tej grupy społeczeństwa.

Dynamicznie rozwijającym się i znakomicie rozpoznawalnym projektem fintechowym, nie tylko na rynku brytyjskim, jest iwoca. To aktualnie jeden z wiodących europejskich pożyczkodawców, działający od dwóch i pół roku także w Polsce. Instytucja ta oferuje elastyczne finansowanie, wspomagające rozwój małych firm poprzez dostęp do usług i produktów wcześniej oferowanych wyłącznie dużym przedsiębiorstwom. Używa najnowocześniejszej technologii do wyeliminowania kosztów i złożoności, związanych z tradycyjnymi wnioskami o kredyt, w tym rewolucyjnego modelu ryzyka, opartego na uczących się algorytmach.

iwoca kładzie duży nacisk na doskonałą obsługę klienta, dlatego przystąpienie do KPF jest dla nas bardzo istotne i spójne z naszą długoterminową strategią. Jest to też kolejny etap budowania naszej obecności w Polsce – wyznaje Mariusz Zabrocki, szef iwoca na Polskę. – Cieszymy się, że będziemy wspólnie pracować nad budowaniem i upowszechnieniem najlepszych praktyk w finansowaniu firm. Tego do tej pory brakowało, w szczególności w porównaniu do standardów, które udało się wypracować w pożyczkach konsumenckich. Małe i średnie przedsiębiorstwa są wciąż zaniedbywanymi klientami, dlatego warto inwestować w poprawę obsługi na tym rynku. Ponadto jesteśmy gotowi dzielić się naszymi doświadczeniami i wnioskami wyciągniętymi na bazie działalności iwoca na rynkach Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemiec.

To, jak bardzo uzasadnione ekonomicznie są takie projekty biznesowe w Polsce, pokazuje miedzy innymi najnowsza edycja raportu KPF i KRD BIG SA „Portfel należności polskich Przedsiębiorstw”, według którego spośród wszystkich przedsiębiorstw w Polsce najdłużej na zapłatę czekają mikro przedsiębiorcy – przeciętnie są to 3 miesiące i 24 dni. Również odsetek przeterminowanych faktur najwyższy jest w mikroprzedsiębiorstwach i wynosi 22%[2]. To wskazuje między innymi na potrzebę wzmocnienia płynności przedsiębiorstw i – w jeszcze większym stopniu – na potrzebę dostarczenia źródła finansowania inwestycji. Powyższe dane wskazują, że na rynku istnieje nisza rynkowa, polegająca na braku prostej, dostępnej dla mikro-przedsiębiorców usługi faktoringowej, z której mogliby oni skorzystać za pośrednictwem Internetu, która szybko i wygodnie pozwoliłaby uporać się z zatorami płatniczymi. W tę niszę wchodzi firma Brutto Sp. z o.o., kolejny z nowych Członków KPF.

Przyczyną niekorzystania z faktoringu jest między innymi brak świadomości przedsiębiorców, że takie usługi istnieją. Co więcej, nie wiedzą oni o możliwości skorzystania z takiej usługi realizowanej całkowicie on-line, zastępującej czasochłonny i niewygodny proces uruchomienia usługi, w tym konieczność uzyskania zgody na cesję wierzytelności od nabywcy wskazanego na fakturze. A wszystko to zaledwie kilkoma kliknięciami – stwierdza Piotr Strzelecki, Prezes Zarządu Brutto Sp. z o.o. – Zaprojektowane przez nas rozwiązania technologiczne, efektywnie zaprzęgnięte do rozwiązania tak opisanych problemów, pozwalają na przekroczenie barier w dostępie do nowoczesnej, prostej i sprawnie świadczonej usługi faktoringowej.

Sektor FinTech nie jest jeszcze objęty regulacjami prawnymi tak silnie jak na przykład banki, dlatego chęć prowadzenia przez jego reprezentantów działalności w oparciu o sprawdzone zasady etyczne, obowiązujące członków KPF, jest przejawem odpowiedzialności tych firm nie tylko w stosunku do ich klientów, ale całego społeczeństwa.

Docenienie przez grupę przedsiębiorstw, reprezentujących FinTech, znaczenia i wartości Członkostwa w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, będącej nie tylko rzetelnym, merytorycznym uczestnikiem europejskiego i polskiego procesu legislacyjnego, ale też forum wymiany wiedzy i najlepszych doświadczeń środowiska finansowego, jest potwierdzeniem dobrze opisanej i konsekwentnie realizowanej misji naszej organizacji – podkreśla Andrzej Roter. – Otwarta i efektywna współpraca ponad 80 podmiotów z kilku, wydawać by się mogło, konkurujących ze sobą sektorów szeroko rozumianego rynku kredytowego podkreśla dobitnie praktyczne znaczenie zaufania i budowania partnerskich relacji biznesowych. To dobrze służy całemu rynkowi finansowemu w Polsce, dlatego tak budowany kapitał społeczny jest dla Członków KPF wartością dodaną z ich samorządowego zaangażowania.

[1] Raport KPF i IRG SGH “Sytuacja na rynku Consumer Finance” II kwartał 2016

[2] Raport KPF i KRD „Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw” – I kwartał 2016