Skargi konsumentów na praktyki biznesowe przedsiębiorców finansowych – warsztaty z Federacją Konsumentów

Skargi konsumentów na praktyki biznesowe przedsiębiorców finansowych – warsztaty z Federacją Konsumentów

Skargi konsumentów na praktyki biznesowe przedsiębiorców finansowych – Warsztaty z Federacją Konsumentów

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zaprasza na warsztaty poświęcone ocenie sytuacji na rynku usług finansowych – pożyczek niebankowych i pośrednictwa finansowego, poprzez analizę danych, zgromadzonych za pośrednictwem infolinii konsumenckiej oraz na podstawie wewnętrznego rejestru spraw wpływających do prawników organizacji zajmujących się kwestiami związanymi z rynkiem finansowym. Dane były zbierane za okres od stycznia 2011 roku do połowy 2012 roku.

CEL WARSZTATÓW

Warsztaty mają za zadanie zapoznanie przedsiębiorców rynku finansowego ze skargami konsumentów, trafiającymi do Federacji Konsumentów, w których Federacja wystąpiła z interwencją prawną, jak również ze zgłoszeniami zastrzeżeń przez Konsumentów, co do których organizacja ograniczyła się do udzielenia bezpośredniej, telefonicznej lub pisemnej konsumenckiej porady prawnej. Na tej podstawie, dokonana zostanie analiza i omówienie budzących wątpliwości praktyk biznesowych podmiotów rynku finansowego, która ma posłużyć poprawie standardów stosowanych praktyk biznesowych na rynku pożyczkowym i pośrednictwa finansowego, a w ostatecznym efekcie ma to pozwolić na wzrost zaufania do obu sektorów usług finansowych.

DO KOGO KIEROWANE

Warsztaty są kierowane podmiotów z sektorów pośrednictwa finansowego, pożyczkowego lub przedstawicieli firm doradczych, public relations, kancelarii prawnych, świadczących usługi na rzecz podmiotów z wymienionych wyżej dwóch sektorów.

W warsztatach powinni wziąć udział pracownicy następujących działów, departamentów:
prawnych,
compliance,
sprzedaży,
public relations.

WYKŁADOWCY

Piotr Czepulonis, Prawnik, Federacja Konsumentów

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 r. prawnik Federacji Konsumentów zajmujący się sprawami bankowymi oraz ubezpieczeniowymi. Na początku 2013 r. ukończył kurs dot. rynków kapitałowych oraz inwestycji bankowych w ramach stypendium rządu Indii. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Uczestnik licznych konferencji oraz spotkań eksperckich z zakresu usług finansowych.

DATA

wrzesień 2013

MIEJSCE

Warszawa

REJESTRACJA

brak miejsc

KOSZT UDZIAŁU