"Skutki maksymalnego oprocentowania – wpływ na polski rynek finansowy" – pełny raport

"Skutki maksymalnego oprocentowania – wpływ na polski rynek finansowy" – pełny raport

Raport „Skutki maksymalnego oprocentowania – wpływ na polski rynek finansowy” jest jedną z dwóch podjętych w Europie prób określenia skutków regulacji maksymalnych odsetek na rynek finansowy i gospodarkę. Po raporcie wykonanym na zlecenie rządu brytyjskiego przez Uniwersytet w Bristolu jest to jedyna w Europie praca naukowa o tak silnej bazie wnioskowania. Raport został zrealizowany w Centrum Badań Demograficzno-Społecznych i Rynkowych SGH przez zespół autorów: prof. dr hab. Włodzimierza Szpringera oraz dr Piotra Białowolskiego. Raport to znakomite źródło wiedzy, z bogatą i aktualną podstawą teoretyczną. Tą podstawą są artykuły naukowe, opublikowane w wiodących czasopismach naukowych, takich jak the Journal of Political Economy, Public Choice, The American Economic Review, European Journal of Law and Economics, Journal of Business Ethics. Raport posiada też solidną podstawę empiryczną do wnioskowania, w tym badania ankietowe o charakterze ciągłym (Diagnoza Społeczna i badanie rynku consumer finance, prowadzone od 7 lat przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, dane GUS i NBP, dedykowane badania ankietowe, w tym badanie firm sektora pożyczkowego, przeprowadzone przez Millward Brown). Na uwagę zdecydowanie zasługuje też fakt, iż wnioski są wsparte modelami ekonomicznymi.

Raport powstał na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.


Raport dostępny jest do pobrania poniżej:

Raport: Skutki maksymalnego oprocentowania – wpływ na polski rynek finansowy, red. P.Białowolski

 

 

KONTAKT

badania@zpf.pl