Solidny wzrost na europejskim rynku kredytu konsumpcyjnego z mocnym akcentem na zakończenie

Solidny wzrost na europejskim rynku kredytu konsumpcyjnego z mocnym akcentem na zakończenie

EUROFINAS* opublikował właśnie dane podsumowujące miniony rok na europejskim rynku kredytu konsumpcyjnego. Bez wątpienia rok 2016 okazał się imponujący pod względem wskaźników dynamiki. I nie było to zaskoczeniem, gdyż tę sytuację zapowiadały takie czynniki, jak: optymizm konsumentów, niskie stopy procentowe oraz dobra sytuacja na rynku pracy. Skala dynamiki, w porównaniu do udanego przecież roku 2015, w pełni uzasadnia jednak określenie „solidny wzrost”.

Zachowanie konsumentów z krajów UE charakteryzuje optymizm, co może zaskakiwać biorąc pod uwagę kiepskie nastroje społeczne. Jak podaje GfK, ogólny poziom nastrojów konsumenckich w Europie wzrósł w IV kwartale 2016 r. o 5,6 punktu, do 17,9 punktu. Na wskaźnik ten składają się oczekiwania gospodarcze, dochodowe i skłonność do zakupów, a suma tych wskazań dała wielkość najwyższą od roku 2008. Wydaje się, że konsumenci na unijnym rynku pełnymi garściami czerpią z unikalnej sytuacji, jaką przyniosła polityka obniżania stóp procentowych. Obserwowane w IV kwartale przyspieszenie zdaje się jednak dowodzić, że świadomość zbliżającego się kresu tego „eldorado” jest coraz powszechniejsza.

Dane, jakie od swoich członków zebrał EUROFINAS, potwierdzają, że 2016 był bardzo dobrym rokiem dla dostawców produktów na rynku consumer finance. Tzw. nowa produkcja była bardzo dobra, pomimo naturalnych dla tego segmentu rynku kredytowego wahań sezonowych.

2017_03_15_eurofinas_iv_kwartal_2016

Źródło: EUROFINAS

Na uwagę zasługują dwa rynki – Hiszpanii i Niemiec. W polskiej świadomości Hiszpania nadal jest postrzegana jako kraj z problemami. Tymczasem okres „posuchy kredytowej” Hiszpanie mają za sobą i stąd z typowym dla siebie wigorem finansują konsumpcje i zakupy samochodów. Dynamika na hiszpańskim rynku finansowania zakupu samochodów, osiągająca poziom powyżej 20%, pokazuje jak silny był odłożony popyt – twierdzi dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF. – Również konsumenci niemieccy wyraźnie ruszyli na zakupy – średnioroczne tempo wzrostu kredytu konsumpcyjnego powyżej 10% na tak ustabilizowanym rynku dowodzi panującej tam gorączce kredytowej.

Na tle dynamicznego rynku unijnego wskaźniki dynamiki naszego rodzimego rynku nie są tak imponujące. W minionym roku udzielono kredytów konsumpcyjnych o wartości wyższej o 8,3% niż w roku 2015.

To, co może napawać optymizmem na polskim rynku, to ostatnie wskazanie Barometru Rynku Consumer Finance, które w I kwartale 2017 roku wzrosło z 57,3 do 59,1 punktu i jest już ósmym z rzędu odczytem, w którym wartość Barometru przekracza poziom 50 punktów, świadczący o pozytywnej spodziewanej dynamice. W kolejnych miesiącach dobry klimat do zaciągania zobowiązań powinien się utrzymywać, co oznacza że w nadchodzącym roku spodziewany jest nawet dziewięcioprocentowy wzrost w obszarze popytu na kredyt gospodarstw domowych – podsumowuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

2017_03_15_eurofinas_iv_kwartal_2016_barometr

Źródło: KPF-IRG.

* EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) reprezentuje na forum europejskim instytucje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich. Jest jedną z najstarszych organizacji reprezentujących dostawców usług finansowych w Europie – Federacja została powołana do życia w 1963 roku. Organizacje Członkowskie to głównie banki, instytucje pożyczkowe oraz captive companies. Obecnie Eurofinas reprezentuje 18 organizacji członkowskich z 18 państw: Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Finlandia, Irlandia, Włochy, Maroko, Holandia, Norwegia, Portugalia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Rumunia, Litwa, Turcja. Eurofinas jest Członkiem European Banking Industty Committee (EBIC) oraz Centre for European Policy Studies (CEPS) oraz uznanym partnerem instytucji Europejskich, takich jak Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Rada UE. KPF przystąpiła do EUROFINAS w 2006 roku i od tego czasu bierze aktywny udział w kreowaniu relacji z europejskimi interesariuszami rynku usług finansowych.