Finansiści chcą być społecznie odpowiedzialni – CSR Financial Day 2017

Finansiści chcą być społecznie odpowiedzialni – CSR Financial Day 2017

Społeczna odpowiedzialność biznesu w instytucjach finansowych, m.in. bankach oraz firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego, była tematem przewodnim Konferencji CSR Financial Day 2017, która odbyła się 5 kwietnia br., na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Konferencję zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego, działające przy Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nieprzerwanie od 1993 roku.

W ramach konferencji odbyły się 3 panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, moderowany przez prof. dra hab. Alfreda Janca z UEP, był poświęcony roli Komisji Etyki w podnoszeniu poziomu praktyk społecznie odpowiedzialnych w instytucjach finansowych. W dyskusji udział wzięli: Andrzej Roter – Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF); Marta Zięba–Szklarska, Doradca Zarządu Europejskiej Akademii Planowania Finansowego i Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska; Jana Niedźwiedź–Gliniecka – Członek Zarządu Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska oraz prof. dr hab. Róża Milic–Czerniak – Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Bankowej ZBP.

Dorobek ponad 12-letniego już funkcjonowania Komisji Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, powołanej w celu zapewnienia zgodności stosowanych przez Członków KPF praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk (ZDP), to między innymi bogaty zasób pożytecznej wiedzy i rodzaj dobra wspólnego.

CSR Financial Day to zaś znakomita sposobność do podzielenia się tym dorobkiem z innymi uczestnikami rynku finansowego, zderzenia naszej oceny doświadczeń samorządowych z ocenami ich interesariuszy – powiedział Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

CSR Financial Day 2017

Skuteczność działań, podejmowanych przez Komisję Etyki, w oddziaływaniu na poziom praktyk biznesowych w oferowaniu usług finansowych wymaga troski, konsekwencji, systematyczności w realizowaniu podstawowych zadań przez Komisję Etyki i całej organizacji. Dobre, skuteczne funkcjonowanie tego organu wymaga również szeregu działań wspomagającą jego działalność, w tym między innymi jak najszersze upowszechnianie wśród uczestników rynku finansowego wiedzy o sposobie i procedurze podejmowania decyzji przez Komisję Etyki (KE), sposobie składania przez zainteresowanych wniosków do KE, systematyczne zapoznawanie interesariuszy z ZDP oraz prowadzenie szerokich konsultacji społecznych aktualizowanych zasad.

Drugi panel, zatytułowany Fin-tech a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, moderował dr hab. Grzegorz Kotliński (UEP). Do udziału w dyskusji zaproszono: dra Pawła Widawskiego – Prezesa Zarządu Fundacji FinTech Poland, ZBP, Jarosława Rybę – Prezesa Zarządu Związku Firm Pożyczkowych; oraz prof. dra hab. Wojciecha Cellary z Katedry Technologii Informacyjnych, UEP.

W tym panelu konferencji uwaga została skupiona na nowoczesnych technologiach w finansach oraz przejawach i możliwościach realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa działające w branży financial technology.

Wnioskiem płynącym z tej dyskusji jest to, że nowoczesne technologie w finansach tworzą określone szanse dla rozwoju rynku usług finansowych – podsumował dr hab. Krzysztof Waliszewski z UEP. – Kreują jednak również dotąd nieznane zagrożenia związane m.in. z kradzieżą tożsamości, wyłudzaniem pożyczek, przestępczością finansową i udostępnianiem danych klientów, dlatego ciąży na nich szczególny rodzaj odpowiedzialności.

W ostatniej części, poświęconej raportowaniu społecznemu w instytucjach finansowych uczestniczyli: Artur Nowak–Gocławski – Członek Zarządu ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, Przewodniczący Komitetu KPF; Małgorzata Zdzienicka–Grabarz – Dyrektor Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Katarzyna Teter – Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku Zachodnim WBK S.A. Moderatorem dyskusji był dr hab. Krzysztof Waliszewski z UEP.

Uczestnicy tej części spotkania zgodnie podnosili, że raportowanie pozafinansowe jest nierozłącznym elementem biznesu dążącego do tego, by być odpowiedzialnym społecznie i rozwijać się w sposób zrównoważony. Naprzeciw temu wychodzi ustanowiona w Polsce nowa regulacja, która obowiązkiem poświęcenia uwagi wartościom pozafinansowym obejmie ponad 300 firm. Uczestnicy panelu uznali to za dobry krok w zakresie dostępu interesariuszy do istotnych dla siebie informacji choć, jak zauważyli, w oczekiwaniu rewolucji w podejściu biznesu do tych zagadnień należy być ostrożnym. Ważnym słowem, jakie pojawiło się wystąpieniach wszystkich biorących udział w tej części, było słowo „dialog”.

Myśląc o raportowaniu społecznym, pozafinansowym czy zintegrowanym, przede wszystkim upatrujemy w tym możliwości dialogu z naszymi interesariuszami. Przygotowanie raportu zintegrowanego, a taką formułę raportowania przyjęliśmy w ANG, stwarza bowiem bezcenną okazję do rozmowy z klientami, współpracownikami i partnerami o tym, co ważne w naszej relacji. powiedział Artur NowakGocławski. Zestandaryzowana forma dialogu pozwala na wymianę informacji o oczekiwaniach interesariuszy wobec firmy, wskazanie miejsc do poprawy z jednej strony i powodów do wspólnej satysfakcji z drugiej. Drugą ważną rolą raportowania jest możliwość „opowieści” kierowanej do wszystkich zainteresowanych o tym czym bądź kim jest firma, jaką ma tożsamość, co jest dla niej ważne, jak tworzy swoje wartości, czy też „o co jej chodzi”.

***

CSR Financial Day 2017. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych to druga edycja konferencji naukowej, poświęconej praktyce funkcjonowania CSR w instytucjach bankowych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, a patronat merytoryczny – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Firm Doradztwa Finansowego, Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska, Europejska Akademia Planowania Finansowego, Związek Maklerów i Doradców, Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Związek Firm Pożyczkowych, Związek Banków Polskich i Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska oraz nienieodpowiedzialni.pl. Sponsorami wydarzenia byli: Dom Finansowy QS oraz firma NOTUS Doradcy Finansowi.