Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą wg AON Hewitt drugi rok z rzędu

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych powtórzyła sukces z zeszłego roku i ponownie została laureatem programu dla Najlepszych Pracodawców, organizowanego przez Aon Hewitt. Firma została doceniona m.in. za stworzenie swoim pracownikom angażującego środowiska pracy.

Wyniki ogłoszono podczas Gali Najlepszych Pracodawców 26 października br.

– Stworzyliśmy wspólnie dobrą biznesową organizację, w której łączymy prowadzenie efektywnego ekonomicznie przedsiębiorstwa i demokratyczne relacje. Takie podejście jest dużym wyzwaniem i wydaje się, że udaje się nam temu wyzwaniu sprostać. U podstaw tego leży zaangażowanie i odpowiedzialność członków społeczności spółdzielni za sprawy wspólne. To wszystko mocno związane jest z autentycznym, szczerym włączeniem firmy w wyzwania społeczne i standardy odpowiedzialnego biznesu – mówi Artur Nowak Gocławski prezes ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. – Otrzymany tytuł jest nagrodą dla naszych współpracowników, to Oni tworzą naszą firmę. Zarząd Spółdzielni tylko ich w tym wspiera.

W programie przebadano 129 firm i wyłoniono 16 laureatów. Poza ANG Spółdzielnią Doradców Kredytowych, wśród zwycięzców znaleźli się m.in.: Blue Media, Grupa Pracuj, Keller, Liberty Ubezpieczenia, Link4 oraz Grupa Luxmed.

Zaangażowany zespół siłą firmy

Program skierowany jest do firm, które stwarzają swoim pracownikom odpowiednie środowisko pracy, aby mogli swobodnie się rozwijać. Dzięki temu osiągają dobre wyniki finansowe. Takie firmy stawiają  na silne, a zarazem angażujące przywództwo, wiarygodną markę pracodawcy i kulturę wysokich wyników.

Według Aon Hewitt, zaangażowany pracownik to taki, który mówi pozytywnie o swojej firmie,  jest jej ambasadorem, wypowiada się pozytywnie na jej temat do klientów, znajomych oraz współpracowników, wiąże swoją przyszłość zawodową z firmą i rzadko myśli o odejściu oraz działa na rzecz firmy i czuje się motywowany do dawania z siebie więcej niż definiuje to zakres obowiązków.

Pracownicy oceniają swoich pracodawców

O wiarygodności rankingu świadczy przede wszystkich fakt, że to pracownicy oceniają swoją firmę. Podczas badania brane pod uwagę są takie kryteria, jak: angażujące przywództwo, kultura wysokich wyników, wiarygodna marka pracodawcy oraz tzw. wskaźnik spójności obliczany na podstawie kwestionariuszy dla HR i dla kadry zarządzającej. Następnie wyniki są porównywane z wartościami granicznymi w oparciu o metodologię Aon Hewitt. Firma otrzymuje tytuł Najlepszego Pracodawcy, gdy jej wyniki znajdują się w górnym kwartylu w przypadku trzech z czterech wskaźników, a wynik dla czwartego wskaźnika nie znajduje się w dolnym kwartylu. Wskaźnik zaangażowanie pracowników zawsze musi być w górnym kwartylu.

Aon Hewitt od ponad 20 lat bada zaangażowanie pracowników na świecie, przyznając im tytuł Aon Best Employers. Program Najlepsi Pracodawcy to również największe i najbardziej kompleksowe badanie i diagnoza organizacji pod kątem zaangażowania pracowników w Polsce. Dotąd przebadanych zostało około 350 tysięcy pracowników z blisko 1000 polskich firm – o różnej skali działalności i zatrudnienia.

O ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to profesjonalna organizacja doradztwa finansowego, która posiada oddziały na terenie całej Polski. Z organizacją współpracuje prawie 600 spółdzielców i doradców. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze banki w kraju. Spółdzielnia powstała w roku 2010, jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych doradców kredytowych. Formuła spółdzielni gwarantuje członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania Spółdzielni.  ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych jest organizacją, która przywiązuje dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako jedyna w branży pośredników finansowych wydaje roczny zintegrowany raport społeczny