Spółdzielnie ANG łączą się

Walne Zgromadzenia ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych oraz ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych podjęły decyzję o połączeniu Spółdzielni. Nastąpi to pod datą 31 grudnia 2016 roku.

– Decyzja jest wynikiem naszej analizy rynku i postrzegania przyszłości branży usług finansowych. Nieco inaczej niż jeszcze niedawno, uważamy, że produkty ubezpieczeniowe i kredytowe powinny funkcjonować razem, oczywiście z zachowaniem niezależności doradców w decydowaniu o tym, jakimi produktami chcą się zajmować. Wydaje nam się, że produkty ubezpieczeniowe będą coraz silniej wspierać biznes kredytowy w firmach pośrednictwa finansowego, a klienci będą niebawem oczekiwać od swoich doradców, pośredników bardziej wszechstronnego podejścia – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.

Wpływ na decyzję o połączeniu obu Spółdzielni miały również plany dotyczące powiększenia organizacji. Jej celem jest społeczność 1000 doradców finansowych. Tak duża organizacja wymaga wysokiej sprawności operacyjnej, stałej pracy nad utrzymaniem standardów odpowiedzialnej i użytecznej społecznie działalności oraz spełniania wymagań, jakie będą nakładane na branżę przez regulatorów – a temu wszystkiemu sprzyja wspólne działanie. Organizacja będzie działała pod marką ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Ewentualna zmiana nazwy, związana z rozszerzeniem działalności, może nastąpić dopiero w połowie 2017 r., co jest konsekwencją planowanego wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę o kredycie hipotecznym, które to przepisy mogą wpłynąć na zasady używania słów „doradca, pośrednik” w markach firm.  Z punktu widzenia członków i współpracowników ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, czyli tzw. spółdzielni przejmującej, połączenie istotnie nic nie zmienia, zarówno z formalnego, jak i operacyjnego punktu widzenia. Członkowie ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych natomiast, w momencie zarejestrowania zmiany, stają się członkami ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Skład zarządu i rady nadzorczej postanie bez zmian. Aktualnie trwa procedura rejestracyjna w KRS.

– Od samego początku istnienia Grupy ANG, tj. od jesieni 2010 r., ubezpieczenia funkcjonowały w naszej ofercie, stanowiąc stosunkowo niedużą część naszej działalności.  Przez te kilka lat produkty ubezpieczeniowe i kredytowe funkcjonowały w oddzielnych choć mocno połączonych biznesowo organizacjach. Dzisiaj, jeżeli chcemy znacząco zwiekszyć skalę działania w zakresie ubezpieczeń znacznie lepszym rozwiązaniem jest integracja organizacji – tłumaczy Michał Kwasek z ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych.

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to profesjonalna organizacja doradztwa finansowego, która posiada oddziały na terenie całej Polski. Z organizacją do tej pory współpracowało ponad 500 spółdzielców i doradców, teraz jej szeregi zasili także zespół agentów ubezpieczeniowych. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. Formuła spółdzielni gwarantuje Członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach jej działania. Jest to także organizacja, która przywiązuje dużą wagę do bycia firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako jedyna w branży pośredników finansowych wydaje zintegrowany raport społeczny, a swoje podstawowe wyniki finansowe publikuje co kwartał.