Spotkanie Rady Programowej IV Kongresu Pośrednictwa Finansowego

06/04/2018

Program merytoryczny tegorocznej edycji Kongresu Pośrednictwa Finansowego, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, był przedmiotem debaty członków jego Rady Programowej przedstawicieli sektora pośrednictwa finansowego oraz dostawców produktów finansowych z sektora bankowego, pożyczkowego, ubezpieczeń, leasingu i faktoringu.

Spotkanie Rady Programowej Kongresu Pośrednictwa Finansowego, które miało miejsce w dniu 5 kwietnia br., było okazją do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy sytuacji, perspektyw, szans, zagrożeń w odniesieniu do polskiego sektora pośrednictwa finansowego w wielu jego wymiarach.

Zapowiada się niezwykle interesujące i inspirujące spotkanie branżowe, w którym powinni uczestniczyć przedstawiciele nie tylko pośredników finansowych, ale wszystkich sektorów, które korzystają z tego modelu dystrybucji oferowanych przez siebie produktów. W efekcie ożywionej dyskusji doświadczonych praktyków i liderów opinii powstało bowiem wiele konkretnych rekomendacji co do zakresu merytorycznego tegorocznego Kongresu – powiedział Andrzej Roter, Prezes KPF uczestniczący w spotkaniu Rady.

Ustalono, że wydarzenie otworzy część poświęcona dyskusji o miejscu pośrednictwa finansowego na polskim rynku finansowym i modelach biznesowych tego sektora, które mogą sprawdzić się w zmieniających się warunkach makroekonomicznych prowadzenia tego biznesu i nowych warunkach, jakie wyznaczą oczekiwania jego interesariuszy. Tematem przewodnim części drugiej będzie odpowiedzialność pośrednika finansowego – zagadnienie niezwykle istotne w procesie budowania kapitału społecznego na rynku finansowych. Zaproszeni goście poruszą m.in. kwestie odpowiedzialnej sprzedaży i stosowania standardów etycznych, edukacji i monitorowania pracy agentów w zakresie ochrony praw konsumentów czy eliminacji negatywnych zjawisk, takich jak misselling i dumping cenowy. W części trzeciej Kongresu zostaną omówione aktualne tendencje, zjawiska na rynku kredytowym, także w kontekście nowych inicjatyw legislacyjnych oraz ich wpływu na funkcjonowanie sektora pośrednictwa finansowego, zaś w czwartej – czynniki stanowiące szanse biznesowe dla sektora pośrednictwa. Uczestnicy spotkania rozmawiali o również o przebiegu kolejnej edycji konkursu o Laur Pośredników Finansowych, który stał się już nieodłącznym elementem tego wydarzenia.

Skład Rady Programowej IV Kongresu Pośrednictwa Finansowego:

 • Bartłomiej Babicz, Nest Bank
 • Tomasz Biernat, Polski Związek Faktorów
 • Mirosław Bieszki, Doradca KPF ds. ekonomicznych
 • Rafał Buchholc, Cross Loan
 • Monika Charamsa, Bancovo
 • Sławomir Grzelczak, BIK
 • Rafał Czernik, FinAi
 • Tomasz Kwiecień, Vippo
 • Michał Moskalik, Cardiff
 • Artur Nowak-Gocławski, ANG
 • Piotr Oniszczuk, Unilink Cash
 • Michał Pawlik, Smeo
 • Piotr Przedlacki, Fines
 • Krzysztof Sobieraj, Plus Bank
 • Andrzej Sugajski, Związek Polskiego Leasingu
 • Andrzej Reterski, Dom Finansowy QS
 • Artur Więckowski, Comparison

IV edycja Kongresu odbędzie się 2 października 2018 r. w warszawskim Hotelu Marriott.