Spotkanie Rady Programowej IV Kongresu Pośrednictwa Finansowego

Spotkanie Rady Programowej IV Kongresu Pośrednictwa Finansowego

Program merytoryczny tegorocznej edycji Kongresu Pośrednictwa Finansowego, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, był przedmiotem debaty członków jego Rady Programowej przedstawicieli sektora pośrednictwa finansowego oraz dostawców produktów finansowych z sektora bankowego, pożyczkowego, ubezpieczeń, leasingu i faktoringu.

Spotkanie Rady Programowej Kongresu Pośrednictwa Finansowego, które miało miejsce w dniu 5 kwietnia br., było okazją do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy sytuacji, perspektyw, szans, zagrożeń w odniesieniu do polskiego sektora pośrednictwa finansowego w wielu jego wymiarach.

Zapowiada się niezwykle interesujące i inspirujące spotkanie branżowe, w którym powinni uczestniczyć przedstawiciele nie tylko pośredników finansowych, ale wszystkich sektorów, które korzystają z tego modelu dystrybucji oferowanych przez siebie produktów. W efekcie ożywionej dyskusji doświadczonych praktyków i liderów opinii powstało bowiem wiele konkretnych rekomendacji co do zakresu merytorycznego tegorocznego Kongresu – powiedział Andrzej Roter, Prezes KPF uczestniczący w spotkaniu Rady.

Ustalono, że wydarzenie otworzy część poświęcona dyskusji o miejscu pośrednictwa finansowego na polskim rynku finansowym i modelach biznesowych tego sektora, które mogą sprawdzić się w zmieniających się warunkach makroekonomicznych prowadzenia tego biznesu i nowych warunkach, jakie wyznaczą oczekiwania jego interesariuszy. Tematem przewodnim części drugiej będzie odpowiedzialność pośrednika finansowego – zagadnienie niezwykle istotne w procesie budowania kapitału społecznego na rynku finansowych. Zaproszeni goście poruszą m.in. kwestie odpowiedzialnej sprzedaży i stosowania standardów etycznych, edukacji i monitorowania pracy agentów w zakresie ochrony praw konsumentów czy eliminacji negatywnych zjawisk, takich jak misselling i dumping cenowy. W części trzeciej Kongresu zostaną omówione aktualne tendencje, zjawiska na rynku kredytowym, także w kontekście nowych inicjatyw legislacyjnych oraz ich wpływu na funkcjonowanie sektora pośrednictwa finansowego, zaś w czwartej – czynniki stanowiące szanse biznesowe dla sektora pośrednictwa. Uczestnicy spotkania rozmawiali o również o przebiegu kolejnej edycji konkursu o Laur Pośredników Finansowych, który stał się już nieodłącznym elementem tego wydarzenia.

Skład Rady Programowej IV Kongresu Pośrednictwa Finansowego:

 • Bartłomiej Babicz, Nest Bank
 • Tomasz Biernat, Polski Związek Faktorów
 • Mirosław Bieszki, Doradca KPF ds. ekonomicznych
 • Rafał Buchholc, Cross Loan
 • Monika Charamsa, Bancovo
 • Sławomir Grzelczak, BIK
 • Rafał Czernik, FinAi
 • Tomasz Kwiecień, Vippo
 • Michał Moskalik, Cardiff
 • Artur Nowak-Gocławski, ANG
 • Piotr Oniszczuk, Unilink Cash
 • Michał Pawlik, Smeo
 • Piotr Przedlacki, Fines
 • Krzysztof Sobieraj, Plus Bank
 • Andrzej Sugajski, Związek Polskiego Leasingu
 • Andrzej Reterski, Dom Finansowy QS
 • Artur Więckowski, Comparison

IV edycja Kongresu odbędzie się 2 października 2018 r. w warszawskim Hotelu Marriott.