Spotkanie RPO z przedstawicielami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów

Spotkanie RPO z przedstawicielami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów

27 września 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie poświęcone doświadczeniom związanym z działalnością firm windykacyjnych, z udziałem przedstawicieli Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz członków Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów.

Zdjęcie zapożyczone ze strony www.rpo.gov.pl.

Szczegółową relację z przebiegu spotkania znaleźć można na: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/w-jaki-sposob-rozwiazac-problem-niewlasciwych-praktyk-w-sektorze-windykacyjnym.