Stanowisko Eurofinas i Leaseurope w sprawie dokumentu FSB nt. shadow banking

Stanowisko Eurofinas i Leaseurope w sprawie dokumentu FSB nt. shadow banking

Trwają prace na poziomie europejskim nad oszacowaniem skali, opisaniem sposobu funkcjonowania, znaczenia i roli sektora shadow banking.

Podjęto wiele działań do wypełnienia tych prac, a jednym z ważniejszych dokumentów, opisujących ten sektor był raport FSB Global Shadow Banking Monitoring Report 2012.

Jednocześnie, wciąż jeszcze brak jest nie tylko w Europie, jednolitego podejścia do tak podstawowej w tej sprawie kwestii jak definicja i zakres pojęcia shadow banking. Stąd też FSB rozpoczął bardzo szeroko zakrojone konsultacje na ten temat, tak by dokokreślić jego zakres podmiotowy, ale też by określić, czy potrzeba jest wzmocnienia nadzoru i regulacji tego sektora ryku. Na zaproszenie do udziału w konsultacji dokumentu FSB: “A Policy Framework for Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking Entities” odpowiada wielu uczestników europejskiego rynku finansowego. Wspólne stanowisko dwóch europejskich organizacji samorządu przemysłu finansowego – Eurofinas i Leaseurope – będzie zapewne bardzo ważnym, merytorycznym głosem w procesie konsultacyjnym. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, członek Eurofinasu, to stanowisko w pełni popiera.

Stanowisko Eurofinas i Leaseurope odpowiadając na pytania, objęte dokumentem konsultacyjnym, przedstawia wiarygodne i jednoznaczne argumenty, pozwalające zweryfikować czy przemysł leasingowy i consumer finance w Europie winien być zaliczany do shadow banking, a w konsekwencji czy celowym jest podjęcie nowych prac dla regulacji tego sektora. Pomimo istniejących różnic w poziomie rozwoju poszczególnych rynków europejskich, stanowisko Eurofinas i Leaseurope pozwala także zweryfikować twierdzenia pojawiające się także w Polsce o ryzyku systemowym jakie rodzi działalność firm pożyczkowych, rzekomej ogromnej skali ich biznesu, rodzącej co do zasady wiele ryzyk dla całego rynku finansowego. Dyskutuje się w Polsce w ostatnich miesiącach również o pilnej potrzebie stworzenia regulacji tego sektora, nie zauważając, że sektor ten już jest objęty regulacjami, z Dyrektywą w sprawie umów o kredyt konsumencki i naszą ustawą o kredycie konsumenckim, na czele. Wszystkie powyższe kwestie komentowane są merytorycznie przez dwie europejskie organizacje z punktu widzenia całego europejskiego przemysłu finansowego.
Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem.

Pełną jego treść znajdą Państwo po kliknięciu w link: Stanowisko Eurofinas i Leaseurope

Dokument FSB 'A Policy Framework for Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking Entities’