Stoisko Wydawnictwa CeDeWu

Stoisko Wydawnictwa CeDeWu

Podczas III Kongresu Pośrednictwa Finansowego w Warszawie swoje materiały promować będzie wydawnictwo CeDeWu. Wśród dostępnych książek będą dostępne książki Prof. UEP dr hab. Krzysztofa Waliszewskiego z Katedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, premierę wydawniczą będzie miała monografia Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa 2017

Pozostałe pozycje:

Tytuł Rok wydania
Doradztwo finansowe w Polsce 2010
Pośrednictwo kredytowe w Polsce 2010
Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych 2012
Europejska unia rynków kapitałowych 2015
Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce 2017
Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych 2017