Sukces emisji obligacji. Inwestorzy po raz kolejny zaufali eurobankowi

250 mln zł pozyskał eurobank w ramach emisji obligacji zwykłych serii C. Popyt wśród inwestorów instytucjonalnych dwukrotnie przewyższył wartość oferty.

Rozpoczęta w poniedziałek 27 listopada 2017 r. oferta publiczna obligacji eurobanku była skierowana do instytucji finansowych, przede wszystkim funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych
i emerytalnych. Organizatorami emisji byli Societe Generale S.A. Oddział w Polsce oraz PKO Bank Polski S.A.

Ostatecznie eurobank przydzielił 2,5 tys. sztuk obligacji zwykłych serii C o łącznej wartości 250 mln zł. Termin ich zapadalności przypada za cztery lata. W tym czasie inwestorzy będą dostawać odsetki wyliczane według stopy WIBOR6M powiększonej o  marżę w wysokości 0,82 pkt. proc., wypłacane w okresach półrocznych.

– Pozyskane od inwestorów środki zostaną wykorzystane na finansowanie akcji kredytowej – mówi Marcin Karłowicz, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Euro Banku S.A. – Przyjęty przez nas model biznesowy a także konsekwentnie realizowana strategia regularnej obecności na rynku kapitałowym sprawiają, że inwestorzy postrzegają nas jako atrakcyjnego emitenta długu, o czym świadczy także popyt na nową emisję.

Euro Bank S.A. od kwietnia 2015 r. cieszy się ratingiem A- (z perspektywą stabilną) przyznanym przez agencję Fitch. Taka nota plasuje eurobank wśród najwyżej ocenianych banków w Polsce. W komunikacie opublikowanym 16 lutego 2017 r. agencja Fitch wskazała, że Euro Bank S.A. ma komfortową sytuację płynnościową, solidne podstawy kapitałowe oraz silną zdolność do obsługi zobowiązań finansowych.

Tegoroczna emisja obligacji jest już trzecią w historii eurobanku. Łączna suma środków pozyskanych w ramach emisji obligacji serii A, B i C wynosi obecnie 740 mln zł. Wszystkie emisje są organizowane w ramach rozpoczętego w 2015 r. Programu Emisji Obligacji o maksymalnej wartości 2 mld zł.

Podstawowe parametry emisji obligacji serii C eurobanku:

Liczba wyemitowanych obligacji: 2.500

Wartość nominalna 1 obligacji: 100.000 zł

Wartość emisji: 250.000.000 zł

Termin zapadalności: 1 grudnia 2021 r.

Oprocentowanie: WIBOR6M plus marża 0,82 pkt. proc.

Wypłata odsetek: w okresach półrocznych