System Oceny Agenta na rzecz poprawy bezpieczeństwa sektora finansowego

System Oceny Agenta na rzecz poprawy bezpieczeństwa sektora finansowego

Na polskim ryku finansowym jest już dostępne kompleksowe rozwiązanie, zwiększające bezpieczeństwo jego uczestników, będące efektem wspólnych prac CRIF Services Sp. z o.o. oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. 25 maja 2017 roku zostało zaprezentowane uczestnikom VI Kongresu Sektora Pożyczkowego.

System Oceny Agenta (SOA), bo o nim mowa, to rozwiązanie dedykowane podmiotom prowadzącym działalność w oparciu o agencyjny model sprzedaży z uwzględnieniem pośredników finansowych, instytucji pożyczkowych, banków, firm leasingowych i towarzystw ubezpieczeniowych. Platforma pozwala na kompleksową weryfikację wiarygodności agentów i kandydatów na agentów w oparciu o dane dotyczące historii ich współpracy z uczestnikami rynku, a w szczególności pod kątem przestrzegania przepisów prawa.

Jak działa platforma?

Uczestnik systemu, z którym agent pragnie nawiązać współpracę, zbiera zgodę na udostępnienie danych dla podmiotów, które posiadają historię współpracy z agentem. Na jej podstawie podmioty udostępniają informacje do raportu SOA. Wymianie podlegają dane o agentach, którzy zakończyli współpracę z danym podmiotem w warunkach nadzwyczajnych, tj. naruszyli warunki współpracy, przepisy prawa lub zostali skazani wyrokiem zasądzającym odszkodowanie. Ponadto w systemie udostępnieniu podlegają dane o agentach, którzy obecnie współpracują z daną firmą, takich, którzy zakończyli współpracę w normalnym trybie, oraz tych, którzy mają obowiązujący zakaz konkurencji. Wszystkie dane, spełniające wymóg informacji gospodarczej, są ujawniane w Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej (KBIG).

Ważnym elementem systemu jest to, że aktualizacja udostępnianych w nim danych odbywa się niezwłocznie, co umożliwia zapewnienie wysokiej jakości procesu weryfikacji. Firmy biorące udział w wymianie informacji są zabezpieczane przed potencjalnymi stratami wynikającymi ze współpracy z nieuczciwymi agentami.

System Oceny Agenta nie tylko przynosi wymierne korzyści podmiotom uczestniczącym w wymianie informacji poprzez kompleksową weryfikację doradców oraz minimalizację nieetycznych i nielegalnych zachowań agentów, ale ma także wpływ na wizerunek całego sektora finansowego – powiedział Piotr Badura Dyrektor Generalny CRIF Services Sp. z o.o. prezentując rozwiązanie.

Szeroki wachlarz korzyści

System Oceny Agenta, w opinii jego twórców, to funkcjonalne rozwiązanie, które stanie się standardowym narzędziem w procesie doboru współpracowników przez instytucje rynku finansowego. Kluczowy jest też komfort konsumentów, którzy mając świadomość, że kontaktuje się z nimi wiarygodny i uczciwy doradca z większym zaufaniem podejdą do przekazywanych przez niego informacji. To z kolei doprowadzi do wzrostu skłonności konsumentów, do korzystania z oferowanych produktów i usług, a w konsekwencji – do systematycznego rozwoju całej branży.

– Charakterystyczną cechą KPF jest samorządowa integracja wielu sektorów rynku usług finansowych, związanych z kredytem. Cechę tę dobrze oddaje także System Oceny Agenta. Wspólnie z naszym partnerem – CRIF Services Sp. z o.o., będziemy prowadzili intensywne działania dla zachęcenia jak największej liczby podmiotów, korzystających z usług agencyjnych, do korzystania z tej platformy oraz współdzielenia się informacją. To bowiem jest warunkiem efektywności tego rozwiązania, którego KPF jest patronem, będącego przykładem działań podejmowanych przez środowisko finansowe na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu oraz bezpieczeństwa klientów – ocenił Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.