Sytuacja na rynku consumer finance
Sytuacja na rynku consumer finance

O raporcie

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006 r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez ZPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BRCF). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: IV kwartał 2023

Wszystkich zainteresowanych pełnym raportem prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl lub przez formularz kontaktowy.

Najnowsze wyniki badania

Barometr Rynku Consumer Finance – IV kwartał 2023

W IV kwartale 2023 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) wzrosła o 3 pkt. do poziomu 100 pkt. Jest to już piąty kwartał z rzędu, w którym odnotowano wzrost wskaźnika – łącznie w tym okresie o 10,5 pkt. BCRF jest w wyraźnym trendzie wzrostowym i ukształtował się na poziomie wartości progowej 100 pkt., czyli wartości powyżej której nastroje są lepsze niż średnio w horyzoncie badania. Wskaźnik jest jednak wciąż znacznie poniżej szczytu notowanego przed pandemią, kiedy to wynosił ponad 111 pkt.

Do wzrostu BRCF w bieżącym badaniu przyczyniły się zarówno oceny otoczenia makroekonomicznego, jak i obszar sytuacji finansowej i zdolności kredytowej. Pozytywnie na poziom BRCF oddziaływały również znacząco czynniki w obszarze poważnych wydatków. Nastroje konsumentów na rynku consumer finance są zatem obecnie w trendzie wzrostowym.

Sytuacja na rynku consumer finance, projekt badawczy ZPF i SGH

Barometr Obsługi Zobowiązań – IV kwartał 2023

W IV kwartale 2023 r. Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ) po trzech kwartałach wzrostu zmniejszył się do 97,1 pkt., względem 99,4 pkt. w poprzednim kwartale i 86,8 pkt. przed rokiem. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2023 roku zwiększył się o 12,6 pkt., a w ostatnim zanotował spadek o 2,3 pkt. Wartość barometru pozostaje zatem nadal poniżej 100 pkt., czyli długookresowej średniej. Warto dodać, że przed kryzysem pandemicznym wartość BOZ wynosiła blisko 120 pkt., a w szczytowym momencie nawet ponad 123 pkt.

wykres badania consumer finance, badanie ZPF

Informacje sygnalne do pobrania

2023

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2023
Size: 0,67 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2023
Size: 0,72 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2023
Size: 0,70 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2023
Size: 0,59 MB

2022

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2022
Size: 0,62 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2022
Size: 0,62 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2022
Size: 0,63 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2022
Size: 0,63 MB

2021

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2021
Size: 0,50 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2021
Size: 0,46 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2021
Size: 0,49 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2021
Size: 0,51 MB