Tylko co ósma firma ma kłopot z należnościami – ujawnia najnowszy raport INP

Tylko co ósma firma ma kłopot z należnościami – ujawnia najnowszy raport INP

Sytuacja przedsiębiorstw w obszarze należności jest obecnie najlepsza w całej historii badania (od stycznia 2009 r.). Na najniższym poziomie w historii znajduje się odsetek firm, w których problem z odzyskiwaniem należności narasta – obecnie jedynie co ósma firma ma rosnące problemy z odzyskiwaniem należności – takie wnioski płyną z Raportu „Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw”, przygotowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowy Rejestr Długów. Pełna jego wersja, obejmująca IV kwartał 2013 roku, udostępniona jest wyłącznie członkom KPF.

Po raz pierwszy w historii badania (od 2009 r.) przekroczył on poziom dziewięćdziesięciu punktów, osiągając wartość 91,6 punktu. Warte podkreślenia jest, że w przeciągu trzech kwartałów wzrost wskaźnika wyniósł prawie 10 punktów.

Dodatkowo, najwięcej firm w historii badania (22,6%) zadeklarowało, że problem opóźnień w ogóle ich nie dotyczy. W obszarze prognozy należności, optymizm również osiągnął również najwyższy poziom w historii, a poprawa obserwowana jest już piąty kwartał z rzędu. Przewaga optymistów oczekujących spadku problemów z należnościami (lub braku takich problemów) nad tymi, którzy oczekują narastania problemów wynosi 15,3 pp.

Pełny raport o Indeksie Należności Przedsiębiorstw znajduje się w serwisie członkowskim KPF.