Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD – warsztaty DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ – NOWY WYMIAR POŚREDNICTWA

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD – warsztaty DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ – NOWY WYMIAR POŚREDNICTWA

Do 23 lutego 2018 roku ma wejść w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która ma wdrożyć do krajowego porządku prawnego zapisy unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń). Będzie to jeden z ważniejszych aktów prawnych, który wprowadzi wiele zmian i znacząco wpłynie na rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jednym z podstawowych celów dyrektywy jest zwiększenie poziomu ochrony Klientów zawierających umowę ubezpieczenia, który realizowany jest m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie oraz dystrybutorze ubezpieczeń. W szczególności wprowadzony zostanie wymóg, żeby wszystkie informacje kierowane do Klienta były rzetelne, jasne i niewprowadzające w błąd. Projektowana regulacja określa przy tym nie tylko na czym polega dystrybucja ubezpieczeń i dystrybucja reasekuracji, ale również wskazuje na rodzaje działalności, które nie są uznawane za taką dystrybucję. Projekt ustawy zakłada zachowanie podmiotowego podziału pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji, dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami za dystrybutora uznany zostanie zakład ubezpieczeń, jak również uwzględnione zostaną inne kanały dystrybucji np. porównywarki internetowe.

Projekt odnosi się także w dużym stopniu do wynagrodzenia dystrybutora. Zgodnie z przepisami dyrektywy Klient zostanie poinformowany o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez pośrednika. Ponadto polski ustawodawca wprowadził obowiązek przekazania informacji o kosztach dystrybucji i kosztach prowizji związanych z umową w umowach ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym. Projektowany akt przywraca też obowiązkowe szkolenia pośredników ubezpieczeniowych oraz wprowadza zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

23-24 października 2017 r., w Centrum Konferencyjnym Nimbus, przy Al. Jerozolimskich 98 w Warszawie odbędą się organizowane przez Puls Biznesu warsztaty pt. „DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ – NOWY WYMIAR POŚREDNICTWA”.

Jednym z prelegentów będzie Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, który omówi zagadnienia związane z nadzorem nad dystrybucją ubezpieczeń w Polsce po implementacji IDD.

Wydarzenie zostało objęte patronatem merytorycznym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

Szczegółowa agenda oraz informacje dotyczące zapisów na warsztaty dostępne są na stronie: http://konferencje.pb.pl/konferencja/1078,ustawa-o-dystrybucji-ubezpieczen-po-implementacji-dyrektywy-idd

Rejestrując się na warsztaty do 31 sierpnia Członkowie KPF mogą skorzystać z 15-procentowej zniżki, podając kod rabatowy: „KPF_15”.