V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa

V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zapraszają na:

V Międzynarodową Konsumencką Konferencję Naukową
„WPŁYW NORM PRAWNYCH I ETYCZNYCH NA STOSOWANIE PRAWA KONSUMENCKIEGO
1-2 MARCA 2018 R.

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków Budynek Główny, Sala Senacka

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie wpływu norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego, oraz poszukiwanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie wzmocnić ochronę konsumenta, a także wymiana doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz ochrony interesów konsumentów oraz przedsiębiorców w tym zakresie.

Obrady zostaną podzielone na sesje i panele dyskusyjne, w ramach których organizatorzy pragną poruszyć problematykę ochrony konsumenta m.in. na rynku energetycznym, finansowym, żywnościowym, turystycznym oraz medycznym. Podczas konferencji, oprócz referatów, organizatorzy proponują dyskusję z udziałem wybitnych, polskich i zagranicznych przedstawicieli nauki oraz ekspertów mających wpływ na stosowanie przepisów szeroko rozumianego obrotu z udziałem konsumenta.

Patronat nad Konferencją objęli:

  • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin
  • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał
  • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Andrzej Chochół

Szczegoły na: http://kp.uek.krakow.pl/14-ogloszenia/46-v-miedzynarodowa-konsumencka-konferencja-naukowa.html