V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa

01/02/2018

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego

oraz

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów

zapraszają na

V Międzynarodową Konsumencką Konferencję Naukową

„WPŁYW NORM PRAWNYCH I ETYCZNYCH NA STOSOWANIE PRAWA KONSUMENCKIEGO

1-2 MARCA 2018 R.

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków Budynek Główny, Sala Senacka

 Patronat nad Konferencją objęli:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr Jarosław Gowin

*****

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał

*****

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Andrzej Chochół

*****

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie wpływu norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego, oraz poszukiwanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie wzmocnić ochronę konsumenta, a także wymiana doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz ochrony interesów konsumentów oraz przedsiębiorców w tym zakresie.

Obrady zostaną podzielone na sesje i panele dyskusyjne, w ramach których organizatorzy pragną poruszyć problematykę ochrony konsumenta m.in. na rynku energetycznym, finansowym, żywnościowym, turystycznym oraz medycznym. Podczas konferencji, oprócz referatów, organizatorzy proponują dyskusję z udziałem wybitnych, polskich i zagranicznych przedstawicieli nauki oraz ekspertów mających wpływ na stosowanie przepisów szeroko rozumianego obrotu z udziałem konsumenta.

Szczegoły na: http://kp.uek.krakow.pl/14-ogloszenia/46-v-miedzynarodowa-konsumencka-konferencja-naukowa.html

*****