Valentino Ghelli nowym Przewodniczącym Eurofinas

Valentino Ghelli nowym Przewodniczącym Eurofinas

Eurofinas, europejska organizacja reprezentująca dostawców kredytu konsumenckiego, wybrała na stanowisko Przewodniczącego, Valentino Ghelli – reprezentującego delegację włoską. Okres dwuletniej kadencji nowego Przewodniczącego rozpoczął się w dniu 22 listopada 2012 roku.

Valentino Ghelli był Wiceprzewodniczącym Eurofinas od 2011 roku. Jest Wiceprzewodniczącym w Compass, Gruppo Mediobanca i Wiceprzewodniczącym ASSOFIN, włoskiej organizacji dostawców kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego. Stanowisko Przewodniczącego Eurofinas przejął po Pedro Guijarro (reprezentującego delegację hiszpańską), który pełnił tę funkcję od 2009 roku.

„Nowe regulacje i inne inicjatywy europejskie, takie jak Dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych, Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, Dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów i problematyka nadmiernego zadłużenia, są obecnie priorytetami Eurofinas i pozostaną nimi w najbliższej przyszłości” – oświadczył V. Ghelli.

„Pod kierownictwem ustępującego Przewodniczącego, Pedro Guijarro, Eurofinas został uznany za merytorycznego partnera podczas prac nad wspominanymi regulacjami oraz za wiarygodnego partnera instytucji europejskich. Instytucje te zwracają się do Eurofinas, gdy potrzebują faktów i danych liczbowych dotyczących rynku kredytu konsumenckiego i innych produktów finansowych w Europie. To jest coś, z czego możemy być zadowoleni” – dodał.

„Pragnę przyczynić się do zwiększenia roli organizacji oraz wpłynąć na jeszcze większy rozwój kontaktów organizacji z interesariuszami i innymi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku kredytu konsumenckiego. Jest to z korzyścią nie tylko dla konsumentów i dostawców kredytu konsumenckiego, ale także całej gospodarki, zważywszy na istotną rolę, jaką konsumpcja prywatna ma do odegrania w odbudowie europejskiej gospodarki” – zakończył nowy Przewodniczący.

„Dotychczasowy kierunek działań Eurofinas, wyznaczony przez ustępującego Przewodniczącego, Pedro Guijarro, znakomicie realizował misję organizacji- powiedział Dyrektor Generalny KPF, Andrzej Roter. „Dlatego niezmiernie cieszą nas zapewnienia nowego Przewodniczącego o kontynuowaniu wyznaczonego kierunku. Ze strony KPF deklarujemy pełne wsparcie dla nowego Przewodniczącego przy realizacji założonych celów” – zakończył A. Roter.

KPF jest Członkiem EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) od 2006 roku i jest aktywnym uczestnikiem procesu europejskiej legislacji. Eurofinas jest reprezentantem wyspecjalizowanych dostawców kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej, zrzesza osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych. Więcej o Eurofians – kliknij tutaj.