VERBA VERITATIS od 12 lat buduje kompetencje etyczne

VERBA VERITATIS od 12 lat buduje kompetencje etyczne

32 tysiące złotych, pakiet szkoleniowy od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazły się w puli nagród dla laureatów konkursu VERBA VERITATIS. To już XII edycja konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

VERBA VERITATIS to konkurs, który ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co przyczynia się do wzmacniania podstaw etycznego funkcjonowania różnorodnych organizacji. Promowanie umiejętności i postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni ma istotny wpływ na realizację zasad odpowiedzialnego rozwoju w biznesie i społeczeństwie.

Do dwunastu edycji konkursu zgłoszono łącznie 272 prace konkursowe z 53 uczelni w Polsce, przygotowanych pod opieką 207 promotorów. Do tegorocznej edycji zgłoszono 41 prac z 20 polskich uczelni, przy czym średnio w jednej edycji zgłaszano 23 prace.

Z wielką wdzięcznością myślimy o zaangażowaniu każdej z 53 polskich uczelni, których studenci czy pracownicy naukowi zgłosili pracę na konkurs Verba Veritatis w okresie jego 12-letniej historii. To jest powód, dla którego organizatorzy konkursu zdecydowali się przyznać specjalne wyróżnienia tym alma mater, których wkład w propagowanie idei etyki biznesu oraz CSR w ramach dydaktyki oraz badań prowadzonych przez studentów w tym zakresie jest największy. Te wyróżnienia, doceniające dorobek uczelni i ich zaangażowanie, jednocześnie potwierdzają ich wysoką, społeczną odpowiedzialność – powiedział Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, współorganizatora konkursu.

19 października 2017 r., Kapituła konkursu, w składzie: prof. ALK dr hab. Bolesław Rok (Przewodniczący Kapituły), dr Krzysztof Grabowski (Sekretarz Kapituły), Andrzej Chmielecki, Małgorzata Janusz, Jacqueline Kacprzak, Krzysztof Kaczmar, dr Marta Karwacka, Łukasz Makuch, Marzena Strzelczak oraz dr Magdalena Wróbel (ubiegłoroczna laureatka), wyłoniła laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Prace dyplomowe zgłoszone do konkursu w tym roku miały wyrównany poziom, co świadczy o dużej pracy włożonej zarówno przez ich autorów, jak i promotorów. Ale to oznacza jednocześnie, że nie było prac wybitnych, lokujących się zdecydowanie powyżej średniej, chociaż jesteśmy świadkami radykalnych zmian. W wielu przedsiębiorstwach i w organizacjach niekomercyjnych podejmowane są ostatnio decyzje mające wpływ na realizację wizji zrównoważonego rozwoju. Zostało to ujęte w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wdrażanych przez rządy wszystkich krajów, korporacje ponadnarodowe i tysiące innych organizacji. Mam nadzieję, że w kolejnych latach powstanie w naszych uczelniach więcej takich prac, które podejmą w innowacyjny sposób najważniejsze wyzwania zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoi Polska i cały świat – podkreśla prof. Bolesław Rok, dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji „Społeczna odpowiedzialność nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, która odbędzie się 16 listopada 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Rejestracja na konferencję: TUTAJ.

W opinii Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Rozwoju nagradzanie prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności ma dziś szczególne znaczenie.

Bardzo się cieszymy, że Ministerstwo Rozwoju decyzją Kierownictwa resortu mogło zaangażować się w konkurs Verba Veritatis. Warto wspierać młodych ludzi intersujących się problematyką społecznej odpowiedzialności oraz etyki biznesu. Być może w przyszłości laureaci tego konkursu będą zarządzać przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi lub też będą kontynuować pracę naukową w tych dziedzinach. Jeśli potrafią oni dziś zwrócić uwagę na fakt, że bycie odpowiedzialnym przedsiębiorcą ma wpływ na szereg innych kwestii społecznych i gospodarczych, to z całą pewnością będą pamiętać o tym także w przyszłości, kiedy to od nich być może będzie zależał rozwój naszego kraju – dodała Jacqueline Kacprzak.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Federacji Konsumentów.

Partnerzy tegorocznej edycji konkursu: Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy – Partner Strategiczny, Polska Izba Biegłych Rewidentów – Partner Strategiczny, BEST SA – Partner Główny, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA – Partner Główny, Pactum Poland sp. z o.o. – Partner Wiodący.

Patronatu medialnego udzielili: Odpowiedzialnybiznes.pl, csr.pl, raportcsr.pl, Biznes (nie)etyczny, Bliżej Biznesu, Pożyczkaportal.pl.