Zapraszamy na VII Kongres Pośrednictwa Finansowego – 18 listopada w Warszawie

Zapraszamy na VII Kongres Pośrednictwa Finansowego – 18 listopada w Warszawie

Pośrednictwo hybrydowe, odpowiedzialność branży pośrednictwa finansowego, zmiany otoczenia rynkowego i prawnego na rynku kredytowym i ich wpływ na rynek pośrednictwa oraz synergia na rynku ubezpieczeń i kredytowym to główne zagadnienia, które zostaną omówione podczas VII Kongresu Pośrednictwa Finansowego. W dniu kongresu zostaną także ogłoszone wyniki konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 18 listopada w Warszawie.

Organizowany od 2015 roku Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne wydarzenia dla sektora pośrednictwa finansowego w Polsce. Kongres jest miejscem otwartej dyskusji  o perspektywach rozwoju i praktykach biznesowych branży, a także platformą wymiany najlepszych doświadczeń zbudowaną w taki sposób, by wpływała na kształt standardów etycznych i biznesowych sektora. Dla praktyków gospodarczych wielu obszarów rynku finansowego, oprócz możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami ze współpracy z pośrednikami finansowymi, Kongres Pośrednictwa Finansowego stanowi okazję do utrwalenia już istniejących lub nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Podczas Kongresu poznamy zwycięzców XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS, organizowanego przez ZPF wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego,  którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego.

Program kongresu i rejestracja: PRZEJDŹ