VIII edycja konkursu Verba Veritatis – wyniki

18/10/2013

W dniu 17 października 2013 roku podczas XIII Konferencji Prakseologiczno – Etycznej w Warszawie (“Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?”) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem dr Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała 10 najlepszych prac, w tym 7 laureatów i 3 wyróżnienia.  Mamy przyjemność poinformować, iż wśród najlepszych prac w VIII edycji Konkursu znalazły się:

I miejsce, nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł:

Marta Karwacka, autorka pracy doktorskiej pt. „Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Roberta Karaszewskiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II miejsce (ex aequo), nagrody pieniężne w wysokości 1.500 zł:

– Adam Grzymisławski, autor pracy magisterskiej pt. „Analiza porównawcza trzech strategii odpowiedzialnego inwestowania opartych o analizę czynników ESG”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Piotra Bartkowiaka, prof. nadzw. UEP, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
– Katarzyna Klimkiewicz, autorka pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego pracodawcy”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Piotra Górskiego, prof. AGH, z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

III miejsce (ex aequo), nagrody pieniężne w wysokości 1.000 zł:

– Magdalena Głowska, autorka pracy licencjackiej pt. „Analiza wdrożenia koncepcji CSR w wybranych instytucjach finansowych”, napisanej pod kierunkiem dr Grzegorza Hoppe, z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
– Dariusz Jędrzejka, autor pracy doktorskiej pt. „Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa. Kluczowe uwarunkowania i konsekwencje zwiększania przejrzystości spółek giełdowych”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Moniki Marcinkowskiej, prof. nadzw. UŁ, z Uniwersytetu Łódzkiego.
– Sandra Tatarczyk, autorka pracy magisterskiej pt. „Wykorzystanie korporacyjnych mediów społecznościowych do komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu”, napisanej pod kierunkiem dr Adriana Pyszki, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– Katarzyna Tywusik, autorka pracy magisterskiej pt. „Etyka zawodowa profesji związanych z zasobami ludzkimi”, napisanej pod kierunkiem dr Moniki Maksim, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyróżnienia otrzymały:

– Małgorzata Grabowska, autorka pracy licencjackiej pt. „Marketing zaangażowany społecznie w opinii konsumentów”, napisanej pod kierunkiem dr inż. Anna Jakubczak z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy;
– Anna Para, autorka pracy magisterskiej pt. „Modele wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie wybranych przedsiębiorstw działających w Polsce”, napisanej pod kierunkiem dr Ewy Jastrzębskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
– Katarzyna Szydłowska, autorka pracy magisterskiej pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), jako element kultury organizacji na przykładzie firmy NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zawady z Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Sponsorami nagród pieniężnych były: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Centrum Finansowe Banku BPS S.A., ANG Społdzielnia Doradców Kredytowych. Nagrody książkowe ufundowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Wydawnictwo ConCorda.

 

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.

 

DO POBRANIA:

Informacja prasowa: VIII Edycja Konkursu VERBA VERITATIS rozstrzygnięta