W gronie Członków Związku witamy Hoist TFI S.A.

Spółka Hoist TFI została zawiązana w 2021 roku. W listopadzie 2023 r. spółka uzyskała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności określonych w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Zespół specjalistów Hoist TFI S.A. posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami i ich wierzytelnościami, co gwarantuje zachowanie najwyższych standardów efektywnego i zgodnego z prawem zarządzania aktywami.

– Jestem przekonany, że dzięki członkostwu w ZPF spółka będzie mogła lepiej realizować swoje cele i skuteczniej oddziaływać na perspektywę regulacyjną, a wymieniając się doświadczeniami i biorąc udział w inicjatywach związanych z sektorem zarządzania wierzytelnościami, uczestniczyć w jego ciągłym rozwoju. Zrzeszeni w ZPF, będziemy w stanie lepiej przygotować się do nadchodzących wyzwań i wyjść im naprzeciw – mówi Rafał Siemasz, Prezes Zarządu Hoist TFI S.A.

Gratulujemy i serdecznie witamy w gronie Członków Związku!