Warsztaty podatkowe dla firm pożyczkowych

Warsztaty podatkowe dla firm pożyczkowych

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce serdecznie Państwa zaprasza do udziału w WARSZTATACH PODATKOWYCH dla FIRM POŻYCZKOWYCH. Partnerem Merytorycznym warsztatów jest firma doradcza KPMG.

Termin warsztatów: 26 listopada 2013 godz. 10.00 – 13.00

Miejsce spotkania: siedziba KPMG, ul. Chłodna 51, Warszawa

PROGRAM SPOTKANIA:
1. Możliwość (czy raczej aktualny brak możliwości) zaliczania w koszty uzyskania przychodów strat
z pożyczek.
2. Zasady opodatkowania firm pożyczkowych w kontekście działalności opodatkowanej i zwolnionej
z VAT (prawidłowe ustalanie proporcji VAT).
3. Optymalizacja opodatkowania przychodów z pożyczek (CIT).
4. Wskazanie najistotniejszych dla branży zmian w przepisach podatkowych wchodzących
w życie w 2014 roku.

EKSPERCI :
Michał Zając, Doradca podatkowy, KPMG w Polsce
Michał jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym skierowanym do klientów z różnych sektorów gospodarki (m.in. z sektora finansowego, FMCG oraz publicznego). Specjalizuje się kwestiach związanych z rozliczaniem podatku VAT, jak i podatków dochodowych. W swojej codziennej pracy uczestniczy m.in. w kompleksowych projektach obejmujących przeglądy i weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych oraz prowadzi postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne. Uczestniczy również w projektach optymalizacyjnych z zakresu podatku dochodowego oraz podatku VAT. Michał został wpisany na listę Doradców Podatkowych w 2008 r.

Przemysław Borowiec, Supervisor, KPMG w Polsce
Przemek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracę z KPMG rozpoczął w 2008 r. w departamencie bankowo-finansowym. W swojej codziennej pracy zajmuje się świadczeniem usług doradztwa podatkowego w zakresie przeglądów podatkowych oraz bieżącego doradztwa podatkowego, jak również wdrażaniem krajowych i międzynarodowych struktur optymalizacyjnych w zakresie CIT i VAT dla Klientów z sektora finansowego. Ponadto zakres działalności Przemka obejmuje również postępowania podatkowe oraz zagadnienia cen transferowych.

Tomasz Rzepa, Starszy Menedżer, KPMG w Polsce
Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. W swojej pracy zajmuje się doradztwem podatkowym dla sektora finansowego, w tym banków i zakładów ubezpieczeń. Uczestniczył w licznych kompleksowych przeglądach rozliczeń podatkowych w branży finansowej oraz doradzał przy największych w ostatnich latach restrukturyzacjach na tym rynku. Specjalizuje się również we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację opodatkowania, z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych. Na co dzień Tomasz prowadzi też postępowania podatkowe i sądowe.

Aby wziąć udział w warsztatach prosimy o kontakt z biurem KPF, tel. 58 302 92 05.