Warsztaty: Pomiar ryzyka kredytowego dla kredytów detalicznych

Warsztaty: Pomiar ryzyka kredytowego dla kredytów detalicznych

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce serdecznie zaprasza do udziału w II Edycji warsztatów, przeznaczonych dla praktyków rynku kredytów detalicznych. Szczególnie gorąco zapraszamy osoby zajmujące się strategią rynkową i sprzedażą kredytów detalicznych, kreowaniem produktów finansowych, kontrolą wewnętrzną, a także analityków ryzyka kredytowego (dla tych ostatnich będzie to okazja do poszerzenia i usystematyzowania wiedzy). Ze względu na specyfikę sektora consumer finance, metodologia pomiaru ryzyka kredytowego oraz sposób jego uwzględniania w procesie zarządzania portfelem kredytowym w sposób istotny różni się od metod stosowanych w przypadku klasycznej bankowości.

 DATA: 14-15 marca 2012 roku

MIEJSCE: HOTEL BELWEDER, Warszawa

Warsztaty organizowane przez KPF dostarczą uczestnikom merytorycznej i praktycznej wiedzy w tym zakresie:

  • jakie są główne zasady zarządzania ryzykiem i dochodowością portfela kredytów  masowych,
  • jakie są najczęściej stosowanymi miary ryzyka oraz sposoby ich pomiaru (portfelowe miary ryzyka, miary typu” vintage”)
  • jak szacować ryzyko klienta i ryzyko pojedynczej ekspozycji (zdolność kredytowa, wiarygodność kredytowa, zachowania klientów, scoring i rating), definicja przekredytowania, jak prognozować straty kredytowe.

a dodatkowo: 

  • Warsztaty skoncentrowane na dostarczeniu wiedzy praktycznej, stąd część praktyczna to samodzielna praca pod opieką Wykładowcy z danymi opisującymi hipotetyczny portfel kredytów konsumenckich (ponad 5 godzin ćwiczeń praktycznych!),
  • Zapewniamy wyłącznie małe grupy ćwiczeniowe – do 15 osób,
  • W ramach Agendy przykładowe, ale bardzo praktyczne zadania w arkuszach programu Excel – wymagany własny laptop).

Uczestnicy otrzymają bezpłatnie  aktualny, kwartalny raport pt. „Sytuacja na rynku consumer finance w Polsce”, analizowany przez głównych uczestników rynku w Polsce, z bonifikatą dostępu do 2 kolejnych jego edycji (w raporcie między innymi jakość wywiązywania się z zobowiązań oraz jej prognoza w badaniach koniunktury na reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych w Polsce),

Uczestnicy otrzymują Certyfikat udziału w warsztatach,

Dla uczestników warsztatów oferujemy rezerwację noclegu w Zespole rezydencji Belweder, gdzie odbywają się warsztaty. Koszt noclegu z uwzględnieniem 5% rabatu dla uczestników warsztatów to 285 zł. (pokój jednoosobowy ze śniadaniem).

Agenda warsztatów znajduje się tutaj.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

REJESTRACJA: prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: ssmetek@zpf.pl