Warsztaty z Arbitrem Bankowym

19/04/2013

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w warsztatach z Arbitrem Bankowym, które odbędą się w dniu 15 maja 2013 r. w Klubie Bankowca, ul. Smolna 6 Warszawa o godz. 10.00

Program:

> Orzecznictwo Arbitra Bankowego w pierwszym półroczu 2013 roku najważniejsze rozstrzygnięcia, zapowiedzi nowych skarg.
> Ustawa o kredycie konsumenckim po półtora roku obowiązywania najczęstsze zarzuty konsumentów i nadzorców (proponowane rozwiązania nieprawidłowości wskazanych w raporcie UOKiK).
> Produkty bankowe z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przyczyny skarg, proponowane rozwiązania wskazane przez nadzorców (Rzecznika Ubezpieczonych i KNF).
> Odpowiedzi na pytania uczestników

Do kogo skierowane:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się w bankach rozpatrywaniem skarg i wniosków

Prowadzący:

Katarzyna Marczyńska – Arbiter Bankowy przy ZBP

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1989 2002 Sędzia Sądu Rejonowego i Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego oraz Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2002 r. radca prawny, pełni funkcję Arbitra Bankowego, obecnie trzeciej kadencji. Wykładowca Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Międzynarodowej Szkoły Finansów i Bankowości sp. z o.o. w Katowicach, Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o., członek kapituły Programu Gospodarczo Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA/BIAŁA LISTA, którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu oraz Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA

Czas trwania:

6 godzin lekcyjnych

Odpłatność:

800 ZŁ + 23% Vat ( płatność w ciągu 7 dni po szkoleniu, na podstawie wystawionej FV)

 

Zgłoszenia udziału:

szkolenia@wydawnictwocpb.pl

lub faksem:

22-629-18-72