Warsztaty: Zasady Dobrych Praktyk w zakresie oceny ryzyka kredytowego – Wdrożenie praktyczne

Warsztaty: Zasady Dobrych Praktyk w zakresie oceny ryzyka kredytowego – Wdrożenie praktyczne

W maju 2013 r. KPF organizuje warsztaty, pozwalające na pozyskanie wiedzy co do efektywnego wdrożenia zasad dobrych praktyk w zakresie oceny ryzyka kredytowego w działalności pożyczkowej.

Na początku września ubiegłego roku w wyniku konsultacji branżowych powstał w KPF dokument określający zasady dobrych praktyk w zakresie oceny ryzyka kredytowego dla firm pożyczkowych. Od października do końca roku trwały konsultacje społeczne tego projektu. Aktualnie, uczestnicy będą mieli okazję, aby w trakcie wykładu oraz bezpośredniej dyskusji z autorem Zasad Dobrych Praktyk (ZDP) wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z interpretacją ZDP oraz zebrać liczne wskazówki odnośnie ich wdrożenia do praktyki biznesowej. Część praktyczna warsztatów obejmować będzie prezentację narzędzi i technik wspierających wdrożenie zasad dobrych praktyk. Warsztaty poprowadzi Pan Leszek Sołtysik, autor zasad dobrych praktyk, a jednocześnie wybitny ekspert w obszarze ryzyka kredytowego.

Warsztaty są przeznaczone wyłącznie dla Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Więcej informacji: Sandra Smętek, Manager Projektów KPF, adres e-mail: ssmetek@zpf.pl