Wonga zaprasza Polaków do Testu Osobowości Finansowej

Do pogłębiania wiedzy o finansach najskuteczniej motywuje chęć zaoszczędzenia na przyszłość – wynika z najnowszego badania Wonga. Firma chce zachęcić jak największą liczbę Polaków do rozszerzenia wiedzy o zagadnieniach finansowych i zdobycia praktycznych umiejętności, pozwalających skutecznie zarządzać budżetem domowym. W tym celu będzie zapraszać w specjalnej kampanii promocyjnej do wykonania Testu Osobowości Finansowej na Kapitalni.org.

Jak pokazuje większość badań, zmiany w oświacie, takie jak wprowadzenie podstaw przedsiębiorczości do polskiej szkoły 16 lat temu, a także przywrócenie na maturze obowiązkowego egzaminu z matematyki, które miało miejsce w 2010 r.,  nie przyczyniły się do istotnego podniesienia poziomu wiedzy finansowej Polaków. Według badań wykonanych na zlecenie Wonga, co piąty Polak nisko ocenia swoją wiedzę z tego obszaru, a blisko co drugi twierdzi, że jej poziom jest średni. Niewielu z nas również oszczędza i zabezpiecza się na przyszłość.

Konsument, który wie, jak działa dany produkt finansowy, jak zarządzać budżetem domowym, jak nie popadać w nadmierne zadłużenie, który rozumie podpisywane umowy i zna swoje prawa, czuje się pewniej w świecie finansów i lepiej się po nim porusza. Kapitalni.org to nasz pomysł na skuteczne motywowanie konsumentów do zdobywania takich właśnie umiejętności. Nieustannie rozwijamy platformę, korzystając m.in. z wiedzy o tym jak uczą się osoby dorosłe, aby skutecznie motywować użytkowników do długofalowego zaangażowania i rozwoju ich umiejętności – mówi Marcin Borowiecki, prezes zarządu Wonga w Polsce.

Wonga rozwija serwis Kapitalni.org od dwóch lat, kierując się zasadą tzw. efektywnej edukacji finansowej. Jej celem jest nie tylko dostarczenie odbiorcom wiedzy w przyjaznej formie, ale także jej weryfikacja i stałe mierzenie postępów. Wiedza z zakresu finansów w sieci to pierwszy krok do pomnożenia kapitału i zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swojej rodzinie.

Kampania internetowa promująca portal ruszy 15 maja br. Jej głównym celem jest zachęcenie jak największej liczby Polaków do podjęcia wysiłku poszerzenia ich wiedzy o sferze finansów  osobistych. Firma będzie zapraszać internautów do rozwiązania Testu Osobowości Finansowej i skorzystania z możliwości swojej platformy edukacyjnej. W akcję zaangażowani są influencerzy.

Rozwiązując Test Osobowości Finansowej konsumenci uzyskują informacje o swoich silnych i słabych stronach w zarządzaniu finansami. Obok diagnozy, na platformie Kapitalni.org znajdą wskazówki, nad jakimi obszarami pracować, aby poprawić swój stan majątkowy.

Dzięki rozwiązaniu testu zostanie im przyporządkowana indywidualna ścieżka edukacyjna, która pozwoli zwiększyć wiedzę w obszarach, które tego wymagają.

Na każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę o finansach, czeka nowoczesny portal, który wykorzystuje elementy grywalizacji znane z gier komputerowych. Dodatkowo konsument może sprawdzić swoją wiedzę w praktyce, poprzez podjęcie takich wyzwań, jak np. stworzenie budżetu domowego, obliczenie wartości netto czy swojej indywidualnej poduszki finansowej – mówi Agnieszka Szczepanik, kierownik projektu Kapitalni.org w Wonga w Polsce.

Jak pokazują najnowsze badania Wonga, nauka poprzez doświadczenie to według Polaków najskuteczniejszy sposób rozwijania wiedzy o finansach. Na szukanie rozwiązania konkretnych problemów finansowych wskazało aż 56 proc. respondentów. Z kolei 48 proc. badanych to tradycjonaliści, którzy jako najskuteczniejszą metodę pogłębiania wiedzy na ten temat wskazują lekturę książek i artykułów poświęconych finansom.

Dlaczego mielibyśmy inwestować czas i wysiłek w podnoszenie wiedzy z obszaru finansów? Jak przyznało w badaniu Wonga 42 proc. respondentów przede wszystkim po to, aby umieć oszczędzić pieniądze na swoją przyszłość. Była to najczęściej wskazywana odpowiedź. Wysoko w zestawieniu znalazł się również zamiar poprawienia sytuacji materialnej własnej lub rodziny (41 proc.). Co czwarty ankietowany wskazywał, że do pogłębiania wiedzy na ten temat skutecznie motywują nas problemy finansowe, a także konieczność wzięcia kredytu/pożyczki. Natomiast blisko co piąty badany odpowiedział, że jest to chęć przekazania dziecku wiedzy o finansach.

Nasze badania pokazują, że Polacy myślą o swojej przyszłości. Wiedzą, że jedynie umiejętne  zarządzanie osobistymi finansami zagwarantuje im i ich rodzinie bezpieczeństwo i pozwoli cieszyć się życiem np. na emeryturze. Poprzez kampanię Kapitalni.org chcemy zachęcić do rozpoczęcia przygody z portalem i aktywnego pogłębiania wiedzy finansowej tych, którzy potrzebują wsparcia w zrozumieniu tych często skomplikowanych zagadnień – podsumowuje Agnieszka Szczepanik.

Test Osobowości Finansowej Kapitalni.org dostępny jest tutaj

Partnerami merytorycznymi Kapitalni.org są: ZaufanaTrzeciaStrona.pl, Niebezpiecznik.pl, ERIF BIG S.A. InfoPozytywni.pl, „A.Wojtas” Kancelaria prawna, Grupa BIK i Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Doradca TV – blog Tomasza Jaroszka i Fundacja „Mercatus et Civis”. Partnerem honorowym jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.