Wybierz najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelnościami

Wybierz najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelnościami

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce serdecznie zaprasza do głosowania na najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelnościami – Laur CESSIO 2013.

Laur CESSIO to WYRÓŻNIENIE ROKU dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności – jedyny jak dotąd projekt w tym obszarze. Andrzej Roter, Dyrektor Generalny, KPF zwraca uwagę, że zrealizowanie Idei CESSIO ma na celu wypromowanie i upowszechnianie najlepszych standardów organizacji przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności. Tym Projektem organizatorzy chcą dać dodatkowy impuls do zrównoważonego rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami, którego podstawą i podstawowym warunkiem jest wzrost zaufania stron kontraktów na sprzedaż wierzytelności.  Projekt ma na celu umożliwić ocenę przeprowadzania przetargów pod kątem jasności, przejrzystości i kompletności procesów na podstawie najlepszych praktyk rynkowych do celów organizacji projektu wyboru najlepiej zorganizowanych przetargów przez wierzycieli. Ze względu na fakt, iż KPF reprezentuje zdecydowaną większość sektora zarządzania wierzytelnościami, Projekt ten ma szansę na efektywne zrealizowanie ambitnych i słusznych celów, tak ważnych dla rozwoju rynku finansowego w Polsce.

Głosować mogą firmy zarządzające wierzytelnościami, które wzięły udział w przetargach na sprzedaż portfeli wierzytelności organizowanych przez wierzycieli pierwotnych w okresie od dnia 1.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r. Głosować można na instytucje organizujące przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności, m.in.:  banki, firmy leasingowe, firmy telekomunikacyjne oraz firmy ubezpieczeniowe. Głosowanie trwa od dnia 2 września 2013 do dnia 19 października 2013 roku.

Uroczyste wręczenie Lauru Cessio 2013 będzie miało miejsce w trakcie pierwszego dnia IV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami w listopadzie 2013. Kongres ten stał się już najważniejszym projektem konferencji dla rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Gromadzi on kadrę zarządzającą banków, firm zarządzających wierzytelnościami, firm zarządzających informacją gospodarczą, instytucji ubezpieczeniowych, kancelarii prawniczych, firm pożyczkowych, firm doradztwa biznesowego, firm z sektora leasingowego i faktoringowego.

IV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami odbędzie się dniach 20-21 listopada 2013 roku w Warszawie.

Kongres jest miejscem spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące stanu i perspektyw sektora zarządzania wierzytelnościami. Coroczny Kongres zyskał już sobie opinię najważniejszego w Polsce wydarzenia branżowego, a przy tym interesującego i inspirującego miejsca spotkania sektora zarządzania wierzytelnościami, w tym dostawców wierzytelności i firm świadczących usługi w tym zakresie. Gromadzi on kadrę zarządzającą banków, firm zarządzających wierzytelnościami, firm zarządzających informacją gospodarczą, instytucji ubezpieczeniowych, kancelarii prawniczych, firm pożyczkowych, firm doradztwa biznesowego, firm z sektora leasingowego i faktoringowego.